Erfarenheter

1/ Glöm inte bort den fundamentala aspekten

Det är lätt att bli nonchalant och bara gå på tekniska indikatorer och glömma de fundamentala. Om du väljer mellan två aktier som ser tekniskt bra ut välj den som har de bästa fundamenta.

För egen del hade jag valt Pyrosequensing som enligt mina egna värderingar hade ganska svaga fundamenta. När rapporten väl kom så blev det ett bakslag.

Så var försiktig speciellt i rapportperioder. De företag som vänt utvecklingen och vars föregående rapport mottogs väl av marknaden fortsätter ofta på den inslagna vägen så håll uppsikt på föregående rapport medan de som hade en medioker rapport kan man först se efter en vändning innan du går in i aktien.


*****

2/ Hitta ett tidsperspektiv du trivs med

I boken "Technical analysis of the financial markets" skriver John Murphy - Long term charts are useful in the analytical process to help determine the major trend and price objectives. They are not suitable, however, for the timing of entry and exit points and should not be used for that purpose. -

Man kan alltid diskutera hur långt pespektiv som kan räknas till begreppet trading. Vi har day trading, intraday trading förstås men om vi utsträcker tidsperspektivet till två-tre veckor tom tre-fyra månader som längst har min slutsats blivit att jag har synnerligen god erfarenhet av att använda vecko- diagram som underlag för analysen.

Därigenom undviker jag att hamna i de dagliga svängningarna. Första intrycket kan vara att nu har aktien gått upp så mycket den här veckan så den kan inte gå upp mer. Visserligen kan det komma en kort rekyl men allt som oftast fortsätter kursen åt rätt håll.

Det är den tekniska analysen som anger aktiernas riktning och som komplement till den fundamentala analysen är den ett dynamiskt verktyg som hjälper dig att hitta de aktier som står inför en snar uppgång.

Min stop loss filosofi är väldigt enkel. Vid köp sätts den vid veckans lägsta punkt. Allt eftersom veckorna går höjer jag till den avslutade veckans lägstapunkt.


*****

3/ Ändra aldrig tidsperspektiv

Om du gått in i en aktie tex i ett kortkort perspektiv och satt ut en stop loss och när aktien går ner och passerar din stop loss så säljer du inte utan börjar intala dig själv att "Nej jag låter den ligga kvar i ett kort perspektiv och avvaktar utvecklingen" då är du inne på absolut fel väg.

För egen del har jag gjort detta ett flertal gånger. Om trenden är nedåtriktad fortsätter aktien ned och till slut har du en betydande förlust (se mina investeringar i kort perspektiv) och du tappar tålamodet och säljer ändå aktien men till en betydligt större förlust än vid det första tillfället då du skulle ha sålt aktien.

Lösningen på en felaktig placering är inte att fly till ett annat tidsperspektiv utan att analysera varför du gick in vid fel tidpunkt


*****

4/ Fundamental och teknisk analys

Den eviga frågan som inte är lätt att besvara.

a/ Aktier på mest-omsatta listan (plus aktier på andra listor med stor omsättning) påverkas naturligtvis av den senaste kvartalsrapporten men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de stora aktörerna på denna marknad agerar efter längre tidsperspektiv än ett kvartal så en aktie med en dålig kvartalsrapport bakom sig kan mycket väl gå upp om trenden är positiv så i ett kortkort perspektiv är teknisk analys viktig här.

b/ Aktier med mindre omsättning påverkas mer av senaste rapport så det kan definitivt löna sig att sätta sig in i fundamenta. Omsättning, vinst och den förväntade framtida utvecklingen. Samtidigt måste jag erkänna att jag många gånger blivit förvånad över hur aktier som jag bedömt som fundamentalt dåliga gått upp med många procent.

Här kan man naturligtvis framkasta tanken att undertecknad är en urusel fundamental analytiker som borde ägna sig åt något annat men jag tror inte det är hela förklaringen.

Även de fundamentala analytikerna har ju som bekant mycket olika råd om hur du skall agera. Därtill har det många gånger förvånat mig vilka bevekelsegrunder folk har för att köpa en aktie. En del gillar gamla hederliga industriaktier. Några vill ha aktier vars verksamhet de förstår. Andra koncentrerar sig bara på ITaktier. Timing och fundamental analys verkar för många av dessa helt okända begrepp.

Allt detta leder till att aktiemarknaden inte är en helt rationell marknadsplats utan styrs av många olika ideer om vad som är riktigt. Därför går aktier upp som strikt fundamentalt "inte borde göra det". Om du går in i en aktie som är fundamentalt tveksam som är på väg upp sätt en stop loss för att gardera dig.


*****

5/ Arbeta med trenden

Om du går in i en aktie i ett visst tidsperspektiv måste aktiemarknaden och denna aktie enligt vissa givna definitioner vara uppåtriktad (jag utgår här ifrån att vi talar om instrument på marknaden som bygger på att marknaden går upp). Detta gäller både kortkorta, korta och långa investeringar.

Om du läser böcker om aktiemarknaden är detta det mest förekommande rådet som du till slut kommer att höra till leda men det är likväl sant.

a/ I det kortkorta perspektivet skall aktien ha stängt ovanför föregående dags High samt All Share skall vara positiv.

b/ I det korta perspektivet skall aktien ha kommit ovanför 30 dagars medelvärdeskurva som börjar peka uppåt (senaste botten ovanför den näst senaste och senaste toppen ovanför den näst senaste)

c/ I det långa perspektivet gäller samma som under b men här pratar vi om veckor istället.


*****

6 Aktiemarknaden är som ett naturprogram på TV

Hur ofta har man inte sett på TV hur fiskarna i ett stim rör sig som en enhet åt samma håll. På nästan samma sätt fungerar aktiemarknaden. När aktiemarknaden går ner som helhet följer nästan alla aktier med. Detta gäller bra aktier såväl som dåliga aktier.

I början när jag kom in på aktiemarknaden blev jag väldigt förvånad när den aktie jag just köpt envisades med att gå ned trots att den enligt alla vettiga kriterier uppenbarligen var en bra aktie.

Finns det då inga undantag till detta? Jo ibland kan tex vissa branscher gå bra tex industrisektorn när IT /Telekom rasade som mest i början. Här kan det gå bra tt gå in i en sektor som går upp även om ALL Share går ned. I övrigt är det ett riskfyllt företag att leta efter vinnaraktier när marknaden är nedåtriktad. Visst finns de men sannolikheten är större att du hittar en förloraraktie än en vinnaraktie.

Därför är min slutsats att i vilket persepktiv du än arbetar skall den allmäna trenden stämma överens med den aktie du köper dvs peka uppåt oavsett vilket tidsperspektivet är.