Uppdaterad 2018-08-21
Om du hamnat i detta dokument så är du troligen intresserad av släktforskning och då speciellt Fiskebäckskil med omnejd. Jag försöker täcka in Fiskebäckskil
Östersidan samt Gåsön.
Materialet har jag fått fram genom att böka mig igenom husförhörlängderna för Fiskebäckskil med start 1794. Det jag får fram jämför jag med
boken "Fiskebäckskil och des bebyggelse" skiven av ett antal människor från bygden bl a Sofia kristensson granne till min mormor Beria Kronberg.
Andra viktiga böcker är Inger Wickmans "Östersidan - Ett samhälle på Västkusten", Erik Sundströms och Hans Ganstrands  nästintill fullständiga redovisning av Östersidan i 
"De bodde på Östersidan" samt hans "Hushåll i Fiskebäckskil (1868)".
I och med nya Fiskebäckskilsboken (Ganstrand, Sundström m fl) försöker jag anpassa husnumreringen efter denna.
Min tanke är naturligtvis inte att ersätta dessa böcker utan snarare att ge ett tidsmässigt perspektiv på utvecklingen i samhället.
Det uppstår naturligtvis en massa fel under arbets gång felläsningar, otydlig skrift, oförmåga att förstå den ålderdomliga skiften osv så 
upptäcker du något som är fel eller behöver kompletteras eller har förslag på förbättringar kan du höra av dig till martin.gunnas@telia.com. 
AC är Ancestry släktforskningprogrammet. FB = Fiskebäckskilsboken, Ö = Östersidan. P = piga. Dr = dräng.
ioa = ingen orsak angiven
DB = Dödboken
MH = MyHeritage
FöB = Födelseboken  
fd = fosterdotter
fs = fosterson
hh = hushållerska
tj = tjänarinna
ih = inhyst
       
16t:1 m Börje Larsson Skotte 158x 164x död F
160x-4x   h Johanna NN 158x 164x död F
  s Lars 162x 167x
  s Anders 162x 167x
       
16t:2 Hans Göransson Skotte 157x 164x 
160x-4x   h Gunilla NN 157x 164x död F
  s Anders 162x
  d Maren 162x
  d Börta 162x
  d Margareta 162x
       
16t:3 m Jöns Larsson Snicker 157x
160x-4x   h NN 157x 164x död F
  d Anna 162x
  d Kerstin  
       
16t:4 Nils Mårtensson 158x 164x
160x-44   h Maren NN 158x 164x död
  s Mårten 162x
       
16t:5 Olof Andersson Tysk 158x
160x-44   h Elin NN 158x
       
16t:17 m Mårten Nilsson 162x 1691c död F
165x-1701   h Elisabet NN 162x 1701c död
  d Kerstin 165x
  d Johanna 165x 16t:17, 22:2 1725-12-20 död
       
16t:21 Smed m Olof Olsson 1637c 1720-01-04 död
1672-1732   h Rangella Olsdotter 1642c Gåsö 1732-12-13 död F
  s Olof 167x
  d Börta 168x 1739-03-27 död Gåsö Drunknad
       
16t:22 m Per Persson 1642c 1715-09-20 död F
167x1715   h NN 164x död ?
  s Göran 1674c
  s Daniel 1677c
       
16t:23 m Didrik Jonsson 1642c 170x död F
1685-1718   h Karin Mårtensdotter 1658c 1718-01-15 död
       
16t:24 m Helge Nilsson 1642c 170xdöd F
  NN 164x död ?
  s Nils 1691c 1713-02-14 död F
       
16t:25 m Sören Persson 163x 170x död F
  h Johanna NN 162x 170x död F
  d Margareta  1685c 16t:25, 22:4 1760-11-15 död 
       
16t:26 m Jon Olsson 1660c 1709c död F
1692-1717   h Malin Torbjörnsdotter 167x 1717-04-15 död F
  d Cecilia 1708c 16t:26, 17t:12 1763-07-03 död F
       
16t:27 m Sven Olsson 1650c 172x död
1693-172x   h Karin Andersdotter 1655c 114g:1, 114g:2, 16t:27 1735-03-23 död
  d Börta 1698c 1767-11-03 död
  d Maren 169x 175x död
  s Bengt 1704c 1755-06-27 död
       
16t:28 Skeppare Kyrkoföreståndar m Vilhelm Göransson 1658c 1730-08-16 död F
1696-1737   h Anna Olsdotter 1659c 1723-07-04 död F
  h Marareta Hansdotter 1698c Islandsberg 1737-08-10 död F
  d Anna 1726-06-26 1726-09-27 död F
  d Anna Margareta 172707-13 16t:28, R25:1 1789-06-08 död Rågårdsvik
       
16t:29 m Anders Torstensson 1670c 1700? Död F
1696-1733   h Åsa NN 1658c 1733-10-11 död F
       
17t:1 m Anders Nilsson 1676c 22 1714-06-06 död F
1701-14   h Rangella Helgesdotter 1671c 1713-02-04 död F
  s Helge 1704c
  s Jöns 1713-01-21
       
17t:2 m Göran Persson 1674c 1731 död Västindien?
1704-19   Annika Gunnarsdotter 1676c 1716-10-14 död
  d Kerstin 1707c
  s Jakob 1708c
  d Katarina 1712-02-07
       
17t:3 m Daniel Persson 1677c 1715c död i Västindien?
1704-15   Anna Andersdotter  1670
  s Per 1707-10-26
       
17t:4 m Hans Andersson 1684c Evensås 1758-03-07 död F
1709-58   h Elin Rearsdotter 1673c Ed Bro 1746-02-22 död F
  d Boel 1713 1717-10-11 död
  fosterbarn Boel 1720-11-19 Gåsö, 48g:3d 1792-11-17 död Gunnar Nilsson Karin Rearsdotter
       
17t:5 m Olof Lassesson 1686c L Grönskhult 1763-04-14 död Rörbäck Bokenäs Lars Elofsson 1642-1718, Anna NN 1665c-1708c
1710-59   h Cecilia Torstensdotter 1668c F, 16t:10 1759-01-13 död
  h Anna Larsdotter 1717c 1790-02-14 död Kalvön Orrevik Bokenäs
 
CT s Mårten 1712-02-09
AL s Nils 1759-11-29
       
17t:6 m Per Andersson 1686c Evensås 1735-02-01 död F
1710-37   h Kornelia Olsdotter 1690c 1737-09-26 död F
  s Mårten 1710c F
       
17t:7 m Bengt Mattsson 1696c Gunnesbo 1762-04-19 död F
1725-62   h Maren Jönsdotter 1706c 95:1d 1780-12-01 död
       
17t:8 m Börje Torstensson 1700c   1742-07-07 död Kungsviken
1725-50   h Anna Olsdotter 1699-08-xx St Backa 1726-07-27 död St Backa
h Annika Olsdotter 170x 1750c död F
Annika O d Anna 1730-07-16
       
17t:9 m Kristen Jönsson 169x 175x död F
1725-175x   h Maren Svensdotter 1699c F 175x död 
  son dödfödd 1721-07-19
  dotter 1723-09-12 osäker uppgift
       
17t:10 m Eskil Nilsson 170x 175x död F
1727-175x   Katarina Jönsdotter 170x 175x död F
  d Elin 1727-12-12
       
17t:11 m Per Hansson 1703c Islandsberg 1771-01-09 död F
1728-71   h Börta Johansdotter 1703c Gullberg 1741-07-14 död F
  h Börta Svensdotter 1698c 1767-11-03 död F
  BJ d Sara 1730-03-20
  " d Ulrika 1731-09-19
  " s Johan 1733-11-04
  " s Sören 1736-06-11
  " barn 1738-11-11  dödfödd
  " d Maria 1740c F 1742-02-23 död
       
17t:12 m Bengt Svensson 1704c Rännedalen Röra 1753-06-27 död F
1730-63   h Cecilia Jonsdotter  1708c 16t:26 1767-07-03
  d Malin 1731-11-25
  d Marta 1733-04-09
  s Jon 1735-01-29
  d Marta 1736-11-13
  d Ingeborg 1738-06-09
  d Marta 1740-07-11
  D Anna 1744-02-18
  d Cecilia 1746-03-15
  s Sven 1750-05-14
       
17t:13 m Vilhelm Eskilsson 168x Röra död?
1730-35   h Ingeborg Kjellsdotter 168x Röra? död?
  far Per Olsson Olof  1707
  " Olug 1719-05-23
  " d Cecilia 1722-02-06
" d Maren 1727-01-xx
       
17t:14 m Hans Jönsson 1705c Stora Kärr Bokenäs 1743-02-24 Tönsäng Uppegård
1731-32   h Kerstin Eriksdotter 1701c Stora Kärr Bokenäs 1731-07-15 död F
  d Anna 1727-06-21
  d Kerstin 1727-06-21 tvillingar
  s Jöns 1729-08-17
  s Erik 1730-09-27
       
17t:15 m Lars Andersson 1682c L Backa 1742-12-25 död Röd Mellangård
1731-38   h Kerstin Mårtensdotter 167x 1730-06-06 död Grundsund
  h Margareta Hansdotter 1698c Islandsberg, 16t:28 1737-08-10 död
  h Ingeborg Andersdotter 1697 1753 död
 
  KM d Kristina 1720-09-29 Värbo
 
  MH d Kerstin 1732-01-24
  s Vilhelm 1733-10-11
  d Börta 1735-10-17
 
  IA d Maria 1739-09-22
       
17t:16 m Nils Olsson 1708-07-xx 1748-01-30 död F
1733-48   h Maren Persdotter 1708c 1778-11-16 död F
  barn dödfött 1734-09-06
  barn dödfött 1734-09-06 tvillingar
  s Per 1736-09-06
  s Olof 1740-10-23
  s Anders 1745-06-17
  s Nils 1748-08-11
       
17t:17 m Mårten Olsson 1712-02-09 F 1737-06-12 död F drunknad
1736-37   h Ingeborg Svensdotter 1711-06-31 Fossa 1737-06-12 död F drunknad
       
17t:18 m Jöns Olsson 1710-04-24 Kolvik Bokenäs 1745-04-06 död F Drunknad
1742-47   h Karin Larsdotter 171x Berg Skredsvik? 1775-08-31 död Bokenäs?
  d Anna 1737c
  d Marta 1740-10-08
  s Lars 1743-08-04
  s Jöns 174x
       
17t:19 m Olof Jonsson 1722-10-01 Lavökrok Gullholmen 1793-01-08 död F
1746-93   h Anna Andersdotter 1724x  1793-01-04 död F
       
17t:20 m Per Jespersson 1726 Blibräcka Torp 1783-02-02 död Rågårdsvik
1746-68   h Elisabet Rearsdotter 1722-05-07 Ramholmen 1792-08-25 död Rågårdsvik
  s Rear 1745-12-30
  s Anders 1746-12-30
  d Karin 1750-07-09
  s Henrik 1752-11-08
  s Olof 1754c
  d Börta 1756-08-04
  d Börta 1765-12-06
  d Britta 1766-12-11
       
17t:21 m Anders Olsson 1717-06-03 Skaftö Gård 1764-06-15 död Kolvok Bokenäs
1747-51   h Karin Larsdotter 171x Berg Skredsvik? 1775-08-31 död Kolvik Bokenäs
  s Jöns 1747-10-23 F
       
17t:22 Kristen Andersson Liten 1714c Skredsvik? 1784-07-06 död F
1749-84   h Anna Jonsdotter 1714c 1784-03-03 död F
  s Per  1738c
  s Olof 1747c
  s Kristen 1750-11-24
  s Kristen 1753-01-19
  d Karin 1758-02-04
       
17t:23 m Sören Olsson Hammar 1666 Norge 1762-03-07 död F
1750-62   h Bengta Björnsdotter 1682c Hätteröd Nederkvarn 1751-09-24 död
  d Inger 1714
  d Maren 1715-04-20
  d Anna 1718
  s Olof 1721
  s Hans 1724
  s Hans 1727
       
17t:24 m Sven Nilsson 1728-10-01 Lavökrik Gullholmen 1755-05-05 död F
1750-78   h Maren Persdotter 1708c 1778-11-16 död F
  d Johanna 1751-07-20
       
17t:25 m Nils Andersson 1729-02-20 Svepetorp Bokenäs 1801-02-15 dödSt Lögås Bokenäs
1752-60   h Dorotea Simonsdotter 1729 Munkeby Dragsmark
  d Margareta 1752-09-15
  s Pål 1763-01-26
       
17t:26 m Anders nIlsson 1727-01-01 23,  1782-07-11 död
1755-82   h Anna Andersdotter 1732-01-24 39, 28 1799-01-16 död
  d Karin 1756-11-07
  d Kerstin 1763-01-28
  s Anders 1766-03-16
       
17t:27 m Herman Isaksson 1723-12-31 Skaftö gård 1764-04-30 död F
1755-66   h Cecilia Jonsdotter 1708c 1763-07-03
  h Börta Larsdotter 1737-12-21 St Kärr Bokenäs, 100d 1771-03-10 död Barnsäng
       
m Per Olsson 1729-06-28 1793-10-25 död
1755-93 17t:28 h Agneta Kaspersdotter 1731-08-19 Grundsund 1783-06-23 död
  d Margareta 1756-09-17
  d Börta 1759-03-11
  s Olof 1762-09-01
  d Katarina 1766-07-11
  d Katarina  1769-04-01
       
17t:29 Kristen Anstensson 1727c Bokenäs
  h Johanna Nilsdotte 1717-10-xx 1791-04-24 död
1798 17t:29 enkem Kristen Andersson (Christian) 1727 blind 1804-01-18 död DB Ålderdom bräcklighet
    s Jon 1759-01-01 1801-05-08 död bräcklig
  d Börta 1756-08-01 bräcklig 1808-03-07 död DB Bröstfeber
 
  inhyst Ingeborg Larsdotter 1760-04-18 1805-06-28 död
  s Anders 1799-11-23 xx
       
17t:30 m Elias Persson 1725c 1781-03-19 död F
1757-81   h Ingrid Olsdotter 1731-11-21 HölenKärlingesund 1772-01-13 död F
  d Karin 1755-07-16
  s Anders 1757-10-13
  d Kerstin 1758-10-02
  son  1762-01-10
  d Helena 1762-12-08
  d Marta 1764-11-17
  dotter dödfödd 1768-10-01
  dotter dödfödd 1769-10-07
       
17t:31 m Nils Lunnelöv 1689c 1772-03-10 död F
1758-72   h Anna Kristina NN 1695c 1760-11-04 död F
       
17t:32 m Olof Börjesson 1714 L Bräcke Bokenäs 1772-04-20 död F
1760-1791   h Ingeborg Börjesdotter 1715c 1791-05-12 död F
s Bernt 1743-10-xx
d Malena 1745-07-23
s Anders 1749-12-23
s Påvel 1750-10-23
s Sven 1750-10-23 tvillingar
d Karin 1754-04-10
d Malena 1756-10-29
d Malena 1760-08-16
       
17t:33 m Olof Andersson 1737c 1786c död Dragsmark?
1760-83   h Börta Andersdotter 174x död?
h Anna Jönsdotter 173x 1790c död
s Anders 1760c
       
17t:34 m Olof Larsson 1728c 1776-08-18 död
1760-86   h Kerstin Nilsdotter 1723c 1786-07-17 död
  d Anna 1756-07-10
  d Margareta  1760-07-06
  d Margareta  1766-01-11
       
17t:35 m Anders Andersson 1729c 1795-05-27 död F
1761-99   h Bengta Näresdotter 1726c 1791-04-16 död F
  s Olof 1753-03-25 Skredsvik 1775-07-04 död
  d Kerstin 1755-12-12 Skredsvik 1818-08-05 död
  d Katarina 1758-05-25 Skredsvik 1799-06-30 död
s Mårten 1765-01-09 F 1768-09-28 död F
       
17t:36 m Per Nilsson 1736-09-06 F 1787-01-13 död F
1764-87   h Ingeborg Olsdotter 1736 Lysekil 177x död F
  d Johanna 1765-02-24
  d Karin 1767-07-10
       
17t:37 vakant
       
17t:38 m Anders Andersson 173x 177x död F
1766-7x h Ingegerd Nilsdotter 173x 177x död F
s Nils 1766-01-16
s Johan 1768-10-21
d Ingeborg 1771-05-01
       
17t:39 Rotebåtsman m Olof Håkansson 1718-03-09 Östra Stale Bokenäs 1781-04-08 död
1768-81   h Karin Jonsdotter 1722c Långelanda 1772-07-04 död F Jon Nilsson 1706-04-25 Berg Bokenäs d 1776 Skaftö, Margareta Jonsdotter 1705 Värbo d 1739-05-25 Lönndal
  s Lars 1750-07-12 Bokenäs
  s Håkan 1753-05-05 Bokenäs
  s Jon 1757-11-12 Skaftö
  d Kerstin 1761-06-18 Skaftö
  s Lars 1764-09-24 Näreby
       
17t:40 m Magnus Andersson 1742-12-20 Svenseröd Bokenäs 1772-05-13 död F
1771-81   h Anna Andersdotter 1739-12-18 1D, 12d 1798-06-23 död F
  d Börta 1771-01-17
  s Magnus 1772-09-28
       
17t:41 m Anders Simonsson 1722c 1782-03-19 död F
1775-178x   h Anna Jönsdotter 172x 178x död F
       
17t:42 m Jakob Halvardsson 1753-03-26 Ö60f 1783-01-23 död F
1780-83   h Marta Göransdotter 1749-10-16 103f, Ö60d 1814-06-12 död
       
17t:43 m Johan Andersson 1753-01-03 5f, 17t:43 1782-09-15 död F
1781-8x enkan Anna Andersdotter 1740 xx
1798 17t:43 enkan Anna Andersdotter 1740 xx
  ungkarl Olof Johansson 1763-12-26 Röd Skaftö 1806-02-05 död son till Johan Svensson i hus 11
  syster Torborg Johansdotter 1781-07-19 * xx f Johan Svensson f 1731-10-08 d 1797-04-08 Karin Olsdotter f 1746 d 1819-03-19 dotter till Johan Svensson i hus 11
       
17t:44
1794 17t:44 Måns Olsson 1725-03-07
1783-1801   h Regina Andersdotter 1723-08-12 Bönni  1768-02-27 död Röd
  H Kerstin Nilsdotter 1742
 
  RA d Katarina 1753-08-08
  s Olof 1755-10-08
  s Lars 1757-12-30
  dödfödd dotter 1760-11-28
  d Anna 1763-03-17
  s Anders 1764-10-11
 
  KN s Nils 1769-01-21
  d Regina 1770-09-31
  d Regina 1772-09-07
  s Nils 1772-09-07
  s Nils  177401-01
  s Nils 1776-08-29
  s Johan 1774-04-24
  s Johan 1783-06-10
  d Maria 1783-06-10
  d Regina 1785-06-13
1798 17t:44 Måns Olsson 1725-03-07 överstruken död 1801-02-28 död
  H Kerstin Nilsdotter 1742 överstruken död 179x död
  d Regina 1772-09-07 26 år
  D Regina Månsdotter 1785-06-13 1808-08-11 död
  D Johanna? 1784?
  xx xx Nilsson
  H Cathrina Eriksdotter
  S Nils 1785 13 år
  D Cecilia 1788 10 år
  S Erik 1795 3 år
  S Jöns 1794 4 år
       
17t:45
1794 17t:45 M Anders Andersson Semberg 1759 1805 död ej DB i livet 1827 enl DB saknas
1784-1825   H Elin Eriksdotter (Christensdotter DB) 1753 1827-03-01 död 73 år av utsot saknas
  D Anna Stina 1784-11-22
  S Johannes 1787-06-28   1795-05-01 död
  S Erik 1790 1834-09-06 död
  S Nils 1792-12-24 1796-05-30 död
1798 17t:45 M Anders Andersson 1759 1805 död
  H Elin Eriksdotter 1753  
  D Anna Stina 1784-11-22
  S Erik 1787-06-28   1795-05-01 död
  S Nils 1792-12-24 1796-05-30 död
  D Johanna Semberg 1796-07-12
  H Helena Semberg 1798-10-13  
  fosterson Anders Jönsson 12 år inhyses hos Sven Larsson
 
1807 17t:45 M Anders Andersson 1759
    H Elin Eriksdotter 1753
    D Anna Stina 1784-11-22
  D Johanna Andersdotter? 1792-12-24 1796-05-30 död
  H Helena Andersdotter? 1795 3 år
  17t:45   m Anders Andersson Semberg 1759  
1784-1820   h Elin Ericsdotter 1758  
s Erik 1790-08-20 1807-03-10 död DB Wattusot
  d Johanna 1796-08-12  
  d Helena 1798-10-18  
       
1794 17t:46 M Nils Rolander 1756-06-24 1834-08-28 död
1787-1834   H Malena Gunnarsdotter 1758-08-10 Bokenäs 1833-07-19 död
    S Andrea  1784-05-02 Öckerö 1858-01-27 död hus 63
  S Lars  1786-02-22 Öckerö 1815 död
  D Maria  1787-10-13 1806-08-18 död
  D Olena  1793-01-16
    S Johannes  1796-01-31 1837-08-25 död
 
1798 17t:46 M Nils Rolander 1756-06-24 1834-08-28 död
  H Malena Gunnarsdotter 1758-08-10 Bokenäs 1833-07-19 död
  S Andrea  1784-05-02 Öckerö 1858-01-27 död hus 63
  S Lars  1786-02-22 Öckerö 1815 död
  D Maria  1787-10-13 1806-08-18 död
  D Olena  1793-01-16
  S Johannes  1796-01-31 1837-08-25 död
  d Britta 1797-10-17 1820-03-02 död
1807 17t:46   Nils Rolander 1756-06-24 62, 1 , 29 1834-08-28 död 77 år Cholera Morbus
    h Malena Gunnarsdotter 1755-08-10 61, 1, 29 1833-07-19 död 77 år ingen orsak angiven oklart
    s Lars  1786-02-22 1817-09-18 död läst till nattvarden admitted
  d Maria (AC DB) 1787-10-13 1806-08-18 död DB Gikt
  d Olena 1794-05-02 1834 död läser bra
  s Johannes 1796-01-31 1837-08-25 död läser bra i bok
  d Britta 1797-10-17 1820-03-02 död
 
1810 17t:46   Nils Rolander 1756-06-24
    h Malena Gunnarsdotter 1755-08-10
  s Lars  1786-02-22
  d Olena 1794-05-02
  s Johannes 1796-01-31
  d Britta 1797-10-17  
 
1812 17t:46   Nils Rolander 1756-06-24  
    h Malena Gunnarsdotter 1755-08-10
  s Lars 1786-02-22 1817-09-18 död Drunknad
  d Olena 1794-05-02
  s Johannes 1796-01-31
  d Britta 1797-10-17  
 
1819 17t:46   Nils Rolander 1756-06-24
    h Malena Gunnarsdotter 1755-08-10
  d Olena 1794-05-02
  s Johannes 1796-01-31
  d Britta 1797-10-17 död 1820-03-09 DB Bröstfeber  
1824 17t:46   Nils Rolander 1756-06-24 1834-08-24 död
  h Malena Gunnarsdotter 1755-08-10 1833-07-19 död
  d Olena 1794-05-02
  s Johannes 1796-01-31
       
17t:47 m Fredrik Schmitt 175x 179x död Gullholmen
1789-90   h Dorotea Olsdotter Gadelius 175x 179x död Gullholmen
  d Anna Fredrika 1789-10-21
  s Olof 1791-10-08 Gullholmen
       
17t:48 m Mårten Mårtensson 1767-01-25 103f 1791-10-14 död
1790-92   h Inger Persdotter 1759-06-11 73f, 4d 1807-09-07 död
  s Mårten 1790-10-17
       
17t:49 m Jonas Apelberg 1766c 1800c död Ängöhall Flatön
1790-94   h Maria Kristina Moberg 1765c 189x Ängöhall Flatön
  d Elisabet 1791c
d Maria Margareta 1793c
s Olaus 1795-09-03 Ö56
s Johan 1798-05-11
       
1794 17t:50 M Olof Svensson 1770-01-30 1806 död
  H Anna Torbjörnsdotter (annika AC) 1753-03-21 Näreby 1826-04-28 död
  D Johanna Olofsdotter (Olsdotter AC) 1793-05-16 1858-02-28 död Östersidan
  Anders Gustaf Mxxxx 17xx överstruken
1798 17t:50 m Olof Svensson 1770-01-30 1806 död
    Anna Torbjörnsdotter 1766-01- Näreby 1826-04-28 död Grundsund
  d Johanna 1793-05-16   Östersidan se 52:1
  s Kristen (Christian) 1797-05-13 1804-08-05 död
  s Johan (Johannes) 1801-10-26 1804-01-04 död DB Utsot
  inhyses madame Beata Ljungberg 1765
       
1794 17t:51 Tunnbindargesäll m Anders Sjöström 1747 1797-03-21 död Ö50
  h Anna Persdotter 1752 död?
  s Per 1780-08-06
  d Anna 1783?
  s Nils 1786-03-20
  d Maria 1794-08-25
  d Maria 1796-11-05
  s Anders 1797-12-08
       
1798 17t:52   m Jöns Larsson 1767 1807
      h Helena Olsdotter 1768-02-28 1833 död  Bua Morlanda
    d Maria 1795-11-06 1853-09-10 död  Edshultshall Morlanda
    s Olaus 1801-02-05 1808 död
    s Johan (Johannes) 1804-07-04 1805 död
   
  piga Katarina Andersdotter 1760
   
1807 17t:52   Jöns Larsson 1767 ej 1807 i DB borta två år Bortrest
      h Heleana Olsdotter kringvandrande
    s Olaus 1795-11-06 1808 död
    d Maria 1801-02-05
   
       
   
  17t:53 m Per Andersson 1751 1798-03-05 död Grundsund
1795-96   h Elin Persdotter 1760 1814-01-11 död Grundsund
  d Maria 1795-04-13
  D Kristina 1798-02-18
 
       
   
1797 17t:54 m Hans Kihlman 1775-02-13 1805-04-12 död DB Håll o styng
  h Sara Jonsdotter 1776-08-05 1840-05-12 död
  d Johanna 1800-08-10 1878-04-25 död
  d Anna Britta 1803-02-21 FB 1871-11-21 död
  d Helena FöB 1805-04-16 1871-01-15 död
 
  piga  Anna Larsdotter 18 år
       
1798 18t:1 inhyses Swen Larsson 1769-11-11 142, 125 1841-01-29 död vigsel 05-01-xx
    h Martha Mårtensdotter (Maret AC) ca 1773 125 1807-12-11 död  Barnsbörd vigsel 05-01-xx
    d Lisa (Elisabeth AC) FöB 1805-04-20 1847-10-24 död
1807 18t:1 inhyses Swen Larsson 1769-11-11 142, 125
    h Martha Mårtensdotter (Maret AC) ca 1773 125 1807-12-11 död DB  Barnsbörd  
    d Lisa (Elisabeth AC) 1805-04-20
 
fosters Anders Jönsson 1799-11-23 F Jon Kristensson 1759-01-01 d 1801-05-08 M Ingeborg Larsdotter 1760-04-18 d 1805-06-28
1810 18t:1 inhyses Swen Larsson 1769-11-11
  d Lisa 1805-04-20
gossen Anders Jonsson 1799-11-23
1812 18t:1 inhyses Swen Larsson 1769-11-11
  d Lisa 1805-04-20
gossen Anders Jonsson 1799-11-23
       
1798 18t:2 sjöman m Johannes Österberg (Johan Olsson AC) 1783-05-04 * 64:2 se 1812 se 6:1 för föräldrar Olof Halvardsson 1745-10-03 Östersidan d 1787-11-23 Östersidan Elin Henriksdotter 1748-12-10 d 1811 Östersidan
      h Brita Henricsdotter  1780-06-23 * 64:2 F Henrik Persson 1748-10-01 d 1815-10-24 M Kerstin Persdotter 1753-03-26 d 1820-05-06
  s Olof 1805-10-17 1806-06-04 död DB Kikhosta
1807 18t:2 m Johannes Österberg  1783-05-04 se 1812 se 6:1 för föräldrar
      h Britta Henricsdotter  1780-06-23  
    s Olof FöB 1807-10-24    
  s Henrik (Hindrik) Petter FöB 1810-09-24
1810 18t:2 m Johannes Österberg  1783-05-04
      h Brita Henricsdotter  1780-06-23
  s Olof 1805-10-17
  s Hindrick Petter! 1810-09-24
    s Anders FöB Österberg 1812-11-19
 
piga Dorothea Swensdotter 1786-01-03 64:1f, 18t:2p, Rågårdsvik
1812 18t:2 m Johannes Österberg  1783-05-04 1852-03-03 död
1805-19     h Brita Henricsdotter  1780-06-23 1866-04-05 död
  s Olof 1805-10-17 1806-06-04 död
  s Olof 1807-10-24 1816-11-10 död DB Fläckfeber
  s Henric (+Peter DB) 1810-09-24 1813-09-07 död DB Mässlingen
    s Anders 1812-11-19 1840-08-31 död
  d Elin FöB 1816-05-24 1881-11-03 död
  piga  Dorothea Henricsdotter 1786-01-03 *  
       
1807 18t:3 m Carl Johansson ca 1779 vigsel 04-07-28 1825 död
    h Regina Månsdotter 1785-06-13 vigsel 04-07-28 1808-08-11 död DB Utsot F Måns Olsson 1725-03-07 d 1801-02-28 M Kerstin Nilsdotter 1742 d 1801
    s Johan (Johannes) FöB HFB 1804-09-13
  s Mats (Matthias) FöB 1807-11-02 1895-01-01 död
       
   
1807 18t:4   m Olof Göransson (Jörgensson AC) 1784-01-02 F 1856-06-01 död vigsel 08-04-14
      h Anna Thorbjörnsdotter (Annika AC) 1753-03-21  Näreby 1826-04-28 död  Grundsund Make Jon Assersson 1745-04-11 d 1783-12-26 (köpt Sven Anderssons xxxx)
  styvd Johanna 1793-05-16 1858-02-28 död skall läsa i år
   
1807 18t:4   Olof Göransson 1784-01-02 samma se ovan?! 1851-06-01 död  
    modern Maren Jonsdotter 1751-01-19 Torebo Morlanda 1810-05-15 död
   
   
1810 18t:4   m Olof Göransson 1784-01-02
    h Anna Thorbjörnsdotter 1753-03-21 
  styvd Johanna 1793-05-16
       
1807 18t:6 m Johannes Hansson Gullström 1781-02-01
    h Annicka Nilsdotter 1782-10-25
    s Nils FöB 1809-08-08
 
1810 18t:6 m Johannes Hansson Gullström 1781-02-01
    h Annicka Nilsdotter 1782-10-25
    s Nils 1809-08-08
    d Helena 1812-02-18 1812-06-13 död DB Feber
 
1812 18t:6 m Johannes Hansson Gullström 1781-02-01
    h Annicka Nilsdotter 1782-10-25
    s Nils 1809-08-08
Henrik Johansson? 1813-05-05 1813-05-26 död DB? Konvulsioner
    d Britta Maja FöB 1814-08-18
  d Johanna FöB 1818-02-26
       
18t:8 Mårten Mårtensson 1790-10-17 1817-01-16 död
181x-17  
       
1807 18t:9 Olof Svenssons enka
    d Johanna ca 1794
       
 
1807 18t:10 m Johannes Nilsson 1783-11-30 xx boende på Stockevik vigsel 06-11-23
    h Sara Svensdotter 1783-09-18 1817-12-08 död DB Gulsot vigsel 06-11-23
  d Johanna Britta 1807-02-26 6 veckor
  d Sofia Johanna FöB 1816-06-20 1817-11-02 död DB Feber
  s dödfödd 1817-09-29 1817-09-29 död
       
Fiskebäckskil
1:a roten
Folkskolan Kyrkotomterna
1843 A:1 Skollär 1 H Bruhn Best 1807-06-17 Resteröd, A:1d 1874-10-26 död
  H Maria Carolina Mellander 1803-06-22 Gbg, A:1, A:3d 1884-07-01 död
  D Hilda Berta Lydia FöB 1844-02-23 A:1, K152:2d 1871-05 13 död
  s Svante Johan Henrik (AC DB) FöB (Herbert FöB) 1845-01-08 A:1, K152:2d 1845-03-08 död DB ioa
  syster Inger Catharina 1813-08-10 Resteröd f, A:1, 122:5d
  piga Johanna Jakobsdotter 1822-08-25 1E:5f, A:1 p, Ö46:3d * 1901-05-08 död
Ej AC piga Gustafa Mariana Larsson  1823-10-04 A:1 *
  piga Carolina Larsdotter 1823-03-23 Lyse f, 49:11p, A:1p, 44:5p, K156:1d * 1902-04-02 död Lars Klemensson, Regina Hansdotter
  piga Maria Elisabeth Berg 1831-02-02 47:3 f, A:1p, 83:3, K154:2d **
1850 A:1 Skollär 1 H Bruhn Best 1807-06-17 Resteröd, 1 B1? 1874-10-26 död
  H Maria Carolina Mellander 1803-06-22 fr Göteborg, 1 B1? 1884-07-01 död
  D Hilda Berta Lydia FöB 1844-02-23 1871-05 13 död
  s Svante Johan Henrik (AC DB) FöB (Herbert FöB) 1845-01-08 1845-03-08 död DB ioa
  Piga Carolina Larsdotter 1823-03-23 *
  Piga Maria Elisabeth Berg 1831-02-02 *
Piga Maja Greta Andersdotter 1827-03-24 * 97:3
Piga Helena Larsdotter 1821-01-30 Lännestaden f, A:1p * 1888-05-11 död Grundsund  
Piga Amalia Olsdotter 1836-04-20 Kila Flatön f, A:1p
Piga Amalia Bernhardina Johansdotter 1835-02-19 G2B:3 f, A:1p, 44:5p, G9:1p död? Lysekil
  Piga Sofia Bernhardina 1837-08-23 33:4f, A:1p, 129:2p, 33:5, 35:4, 37:2d 1889-10-30 död
 
1861 A:1 Skoll 1 H Bruhn Best 1807-06-17 Resteröd   Göteborg  
  H Maria Carolina Mellander 1803-06-22 Gbg Kron    
  D Hilda Berta Lydia 1844-02-23 Fiskebäckskil lyst t äkt vigsel med Didrik Bengtsson 68-01-22
1860-62   P Sophia Berntsdotter 1837-08-23 * 33:7 hit 1860 t Nya Varvet GBG 1862  
1862-65   P Amalia Matilda Carlsdotter 1839-09-05 * 35:3 lyst t äkt 1865  
  P Olivia Charlotta Carlsdotter 1844-03-26 Brastad 1865  
1871 A:1 Skoll h Helge Bruhn Best 1807-06-17 1874-10-26 död DB ioa
  H Maria Carolina Mellander 1803-06-22 1884-07-01 död DB ioa
1865-71   Piga P Olivia Charlotta Carlsdotter 1844-03-26 hit Brastad 1865
1871-74   Piga Selma Russberg 1852-10-05 * 92:3
       
Folkskolan Kyrkotomterna
1871 A:2 Lärare Organist m Andreas Zachrisson 1846-10-09 Stora Höghult Torp, f Uddevalla 1875, A:2, t Marstrand 1878 1882-02-10 död Marstrand Zacharias Båld 1811-09-03 Båwe, Rangella Andersdotter 1810-02-24 Torp (P) C:6 (1828-1860) Bild 44 / sid 83 Torp (P) AI:9 (1845-1850) Bild 45 / sid 38
1875-78 Folkskolan vigsel 76-09-11 h Olga Maria Andersdotter (Olsson AC) 1855-09-11 7:5f, 75:2, A:2 1932-03-04 död  
  s Axel Rudolf FöB 1877-03-10
  d Agnes Ottilia FöB Zachrisson 1878-03-29 1945-03-06 död
       
Folkskolan Kyrkotomterna hit från Torpa 1878, A:3
1871 A:3 Skollärare m August Linderoth 1852-12-16 Dala Skaraborg, fr Torpa 1878, A:3d 1908-09-16 död Johannes Johansson Daretorp 1818-01-11, Johanna Larsdotter Borna 1815-10-20 Dala (R) AI:7 (1846-1878) Bild 48 / sid 40 (AID: v18145.b48.s40, NAD: SE/GLA/13080)
1878-1908 Folkskolan vigsel 77-01-28 h Hilda Klara Amalia Larsson 1857-07-16 Carl Johan Gbg, A:3 1910-01-02 Gbg
    d Elin Ingeborg Linnea 1878-01-05
   
1882 A:3 Folkskolelärare August Lindroth 1852-12-16
    h Hilda Clara Amalia 1857-07-16
    d Elin Ingeborg Linnea 1878-01-05
    lyst t äkt d Ruth Stina Johanna FöB 1886-05-11   1977-03-23 död flyttat lokalt 1898
    s Uno Folke Augustinus 1884-06-13 1891-01-30 död FB ioa
    s Uno Hilding Eugen 1892-11-05
    d Rakel Augusta Linnea 1895-02-17
   
  Änkefru H Maria Carolina Mellander 1803-06-22 Gbg Kronhus 1884-07-01 död från Gbg 1841  
   
1900 A:3 Folkskolelärare August Lindroth 1852-12-16 Dala Skaraborg 1908-09-26 död DB Njurlidande o hjärtfel
  Folkskolan h Hilda Clara Amalia 1857-07-16 Carl Johan Gbg
    d Ruth Stina Johanna FöB 1886-05-11 A:3, Karl Johan 1908 1977-03-23 död
    s Uno Folke Augustinus 1884-06-13 1890-12-13 död ioa
    s Uno Hilding Eugen 1892-11-05 A:3, Karl Johan 1908 1976-01-08 död Båstad
    d Rakel Augusta Linnea 1895-02-17 A:3, Karl Johan 1908 1946-09-08 död Gbg
       
Folkskolan Kyrkotomterna
1900 A:4 Folkskolelärare Gustaf Nathanel Tholén 1884-03-03 Lärje Tolsgård Backa 1939-04-29 död från Skepplanda 1909 Åbon Lars Eriksson 1848-06-09, Sofia Andersdotter 1850-09-10
1909-22 h Hilma Charlotta Berntsson 1885-08-10 150:1f, A:4 1955-12-26 död
s John Gustaf 1911-04-18 A:4f 1975-06-30 död
   
 
 
d Gunni Sofia Charlotta 1916-08-11 1990-08-10 död
1921-34 studerande s Erik Adolf 1921-02-11 A:4, t Gbg Vasa 1934 1993-02-22 död    
1920-24 fosterd Irene Margareta Andersson 1911-12-01
1921 tjänarinna Svea Maria Johansson 1905-01-26 f Brastad 1921   Stenhuggare Gustav Johansson f 1874-03-03 Tuntorp Ö, Rosalisa Gustavsdotter f 1882-10-04
1924-25 tjänarinna Lilly Marinetta Jonsson (Johansson MH) 1904-08-12 * 83:10 2001-04-14 död    
1913 hyr fiskare Aron Viktor Fridolf Bagge 1888-05-25 * 172A:3 (f Käringön 1929)
1929-37 h Olga Kristina Johanna Svensson 1895-07-12 *
d Inger Hjördis Margareta 1924-09-14  
1918-18 Beria Lovisa Kronberg f Berntsson 1887-11-24 * 150:1 (fGävle 1918) g m dövstumsläraren Johan Valdemar Kronberg Gefle
d Karin Johanna 1916-12-27
1927-29 hyr barnmorska Lovisa Paulina Larsson 1859-03-08 Bro, 184:4, A:4, t Lysekil 1929      
1939 A:4 Folkskolelärare Gustaf Nathanel Tholén 1884-03-03 Backa 1939-04-29 död DB Hjärtfel  
       
Amalienborg Kyrkotomterna
1798 B1:1 m Olof Andersson Grönskult 1763-01-12 St Grönskult, B1:1, Sälvik under Berg 1845-11-01 död DB ioa f Anders Nilsson 1709-1778, m Kerstin Bryngelsdotter 1720-1798
    h Annicka Jonsdotter 1772-04-21 Grundsund, B1:1, Stora Grönskult 1850 död St Grönskhult f Jon Assersson 1745-1783, m Anna Hansdotter 1737-1776
    d Anna 1795-09-18
    d Kristina 1798-05-25 1799-12-22 död
  d Kristina 1800-10-03
  d Johanna 1803-10-22
     
    mannens broder Nils Andersson 1746 död 1810 af andra
 
  m Johannes Andersson Klåfve 1774-11-22 1836-06-17 död
  h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17 Gåsö 1862-09-01 död
  s Nils 1798-09-04 1866-03-07 död
  s Olof 1802-10-20 1824-09-10
1807 B1:1 m Olof Andersson  1763-01-12 1845-11-01 död
    h Annicka Jonsdotter 1772-04-21 1850 död
    d Anna 1795-09-18 läser bra i bok
    d Christina 1800-10-03 1872-05-12 död Bokenäs  
    d Johanna FöB 1803-10-29 1807-05-04 död  DB Utsot
    s Isak FöB MH 1808-02-05 1810-12-07 död DB Magref (Kolik)
     
    brodern Nils Andersson död 1810
   
1810 B1:1 m Olof Andersson Åller 1763-01-12
    h Annicka Jonsdotter 1772-04-21
    d Anna 1795-09-18
    d Christina 1800-10-03
    s Johan FöB 1811-11-15
   
1812 B1:1 m Olof Andersson Åller 1763-01-12 1845-11-01 död DB  
    h Annicka Jonsdotter 1772-04-21
    d Anna 1795-09-18
    d Christina 1800-10-03
    s Johan 1811-11-15
       
Amalienborg Kyrkotomterna
 
1824 B1:2 m Hindric Andersson dä 1787-11-20 * Ö4:3 1834-08-29 död Göteborg  
1826-50   Catharina Jonsdotter 1786-03-23 * 1865-05-19 död
  s Johannes (Johan AC) 1812-04-12 Fiskebäck 1860-10-01 död
  d Maren 1814-06-23 F14 Bro död
  s Gustaf 1816-08-13 F14 1834-08-29 död Gbg  
  d Sophia  1820-02-25 Fiskebäck 1907-03-17 död
  d Johanna Fb16 1822-05-18 Fiskebäck 1823-11-03 död
  utrikes sjöman s Anton  1825-05-29 Fiskebäck obefintlig 1871
    inhyst Johannes Andersson Fiskebäck? 1792-11-04 * xx
   
    inhyst m Niclas Lund 1774-10-29
    h Christina Petersson 1775-04-08
    d Anna Greta 1803-01-10
1829 B1:2 m Henrik Andersson dä 1787-11-20
    enka Catharina Jonsdotter 1786-03-23
  sjöman inr s Johannes  1812-04-12
  d Maren 1814-06-23
  s Gustaf 1816-08-13
  d Sophia  1820-02-25
    s Anton  1825
Ej AC   inhyst Johannes Andersson Fiskebäck? 1792-11-04 *
1832 B1:2 m Henric Andersson dä Bäck AC) 1787-11-20 se 1824 1834-08-29 död  Göteborg Cholera Morbus
  enka Catharina Jonsdotter 1786-03-23
  sjöman inr s Johannes Henricsson 1812-04-12
  s Gustaf 1816-08-13 1834-08-29 död  Cholera Morbus Göteborg
  d Sophia Henricsdotter 1820-02-25
    s Anton Henricsson 1825
1832 B1:2 m Martin Andreasson 1813-04-13 * 55:4
    h Maria Andersdotter 1812-10-08 *
  d Sophia Mathilda 1831-12-30
  s Johan August 1835-09-26
1832 B1:2 inhyst m Olof Strömberg 1808-03-04 * 7:4 1856-11-21 död
  h Anna Stina Swensdotter 1808-01-18 * 1876-10-19 död
  s August FöB 1840-08-24 1857-12-24 död
1832 B1:2 enka Catharina Jonsdotter 1786-03-23 1865-05-19 död (Henrik Andersson Bäck 1834-08-29 död Göteborg)
  s Johannes Henricsson 1812-04-12 1860-10-01 död
  s Anton Henricsson 1825-05-29 xx
1834 B1:2 enka Catharina Jonsdotter 1786-03-23
  sjöman utr s Johannes Henricsson 1812-04-12
  d Sophia Henricsdotter 1820-02-25
  sjjöman inr s Anton Henricsson 1825-05-29 Fiskebäck
1834 B1:2 inhyst m Martin Andreasson 1813-04-13
    h Maria Andersdotter 1812-10-08
  d Sophia Mathilda 1831-12-30
  s Johan August 1835-09-26
1834 B1:2 Matthias Svensson (Mats AC) 1796-06-15 1 1836-02-21 död
1843 B1:2 enka Catharina Jonsdotter 1786-03-23
  sjöman utr s Johannes Henricsson 1812-04-12
  sjjöman inr s Anton Henricsson 1825-05-29 Fiskebäck
1850 B1:2 Enka 3 Enkan Catharina Jönsdotter 1786-03-23 F
  s Johannes Henricsson 1812-04-12 lyst till äktenskap
  S Anton Henriksson 1825-05-29
1861 B1:2 enka Catharina Jonsdotter 1786-03-03 Tjuvsund, 1 D 1865-05-19 död DB fattighjon ioa
  sjöman utr s Johannes Henricsson 1812-04-12 1860-10-01 död
  d Sophia Henricsdotter 1820-02-25 1907-03-17 död
  sjöman inr s Anton Henricsson 1825 xx
       
Amalienborg Kyrkotomterna
1850 B1:3 m Johannes Henricsson 1812-04-12 Fiskebäck, B1:3, Ö 8:6 1860-10-xx död Henrik Andersson Bäck 1787--20-1834-08-29, Katarina Jonsdotter 1786-03-23 d 1865-05-19 Morlanda (O) C:4 (1803-1847) Bild 49 / sid 87
1859-60   h Maja Stina Larsdotter 1810-10-29 Ö8:6 Lars Gård 1776-01-08 Myckleby död 1824-02-12, Ingegerd Börgesdotter 1781 död ?
  s Jonas Jacobsson 1843-05-07
  s Johan Efraim 1846-01-23
  d Justina Mathilda 1848-08-12
   
1861 B1:2   Enkan Catharina Jonsdotter fattighjon 1786-03-23 F 1865-05-19 död ioa  
  Sjöman S Anton Henriksson 1825-05-29 F seglat utr 1851
B1:3 Tvätterska? Inhyst Maria Gunnarsdotter fattighjon 1777-09-17 Morlanda 1862-01-14 död ioa
B1:3 Lösdrivare Nils Elofsson (Johansson Klåfve) 1798-09-04 Morlanda 1866-03-07 död DB Troligen i följd av starka drycker 1818 straf för våld xxxx
   
       
Amalienborg Kyrkotomterna
1850 B1:4 Skeppare m Håkan Julius Söderström (Jakobsson AC) 1826-11-23 1E:5, B1:4 1900-09-08 död Jakob Bengtsson 1794-04-02 Gunnesbo död 1855-02-06, Maria Maja Mårtensdotter 1796-02-20 F död 1852-03-18
  vigsel 51-08-18 H Amalia Andersdotter 1826-07-13 90:4f, 122:3p, K152:1p, 90:5p, B1:4g 1912-03-18 död Anders Jonsson 1788-06-25 Hus 83 död 1834-02-28, Anna Stina Nordgren 1796-11-13 död 1881-10-11
  s Joel Amalius FöB 1851-11-04 F 1857-07-24 död DB Hjärnfeber    
  D Maria Christina FöB 1853-11-21 F
  D Justina Amalia FöB 1855-12-26 F 1927-11-29 död
  S Joel Fredrik FöB 1859-10-06 F 1938-03-05 död
  Flickan Christina Johansdotter 1843-05-07 xx Pag 19 1857
  Alexander Jakobsson 1834-11-12
  Benjamin Jacobsson 1840-10-07  
  Roddarkarl inhyst Jacob Persson (Gullbrandsson) 1820-12-25 * Ö17:4 1915-03-09 död Gullholmen  
  h Anna Johansdotter 1819-03-30 * 1915-03-09 död Gullholmen
  d Josephina Amalia 1849-11-21 1905 död Stala
1861 B1:4 M Håkan Julius Söderström skeppare 1826-11-23
  H Amalia Andersdotter 1826-07-13
  D Maria Christina 1853-11-21 F
  D Justina Amalia 1855-12-26 F
  S Joel Fredrik 1859-10-06 F
  S Anders Bernhard FöB 1862-08-28 F
B1:4 Skeppare Alexander Jakobsson 1834-11-12 lyst t äkt P 11 59
  Styrman Benjamin Jacobsson 1840-10-07 1866-12- död Drunknad anses omkommen under sjöresa till England P 11 59
 
-1864   Piga Carolina Andersdotter 1839-03-20 B1:4, 78:2, Lyse 1864   Lyse  
 
1871 B1:4 M Håkan Julius Söderström skeppare 1826-11-23
  H Amalia Andersdotter 1826-07-13
  lyst t äkt 1880 D Maria Christina 1853-11-21  
  D Justina Amalia 1855-12-26
  S Joel Fredrik 1859-10-06
  S Anders Bernhard 1862-08-28 t Gbgs Domk 1881
 
    sjöman Anton Henriksson 1825-05-29 B 1 xx obefintlig 1871
 
1882 B1:4 M Håkan Julius Söderström skeppare 1826-11-23
  H Amalia Andersdotter 1826-07-13
  D Justina Amalia 1855-12-26
  sjöman S Joel Fredrik 1859-10-06 åter 1895-11-18 t Amerika 1887-09-20 (ES 2017)
 
1900-13 B1:4 M Håkan Julius Söderström skeppare 1826-11-23 1900-09-08 död  Drunknad  
  H Amalia Andersdotter 1826-07-13 1912-03-18 död DB Ålder  
   
  D Justina Amalia 1855-12-26
       
Amalienborg Kyrkotomterna
 
1900 B1:5 Sjöman m Joel Fredrik Söderström 1859-10-06 B1:4f, B1:5d
  vigsel 01-02-28 h Leontina Amalia Larsson 1868-11-02 E1:7f, B1:5d
  s Allan Fredrik 1902-03-07
  d Inez Martina 1904-11-30
  d Dagmar Amalia 1909-10-06
 
1913 B1:5 Sjöman S Joel Fredrik Söderström 1859-10-06 husägare
  h Leontina Amalia Larsson 1868-11-02
  måleriarb s Allan Fredrik 1902-03-07
  d Inez Martina 1904-11-30
  handelsbitr d Dagmar Amalia 1909-10-06
handelsbitr s Ragnar Joel 1914-11-27
tjänarinna Julia Andrietta Bengtsson 1900-09-08 B1:5, t Gbg Bengt Matthisson 1867-01-03, Malena Nilsdotter 1869-12-30  Skaftö AII 1 - Sida 19 - Rad 21
1937 B1:5 Sjöman S Joel Fredrik Söderström 1859-10-06 1938-03-05 död DB Magkräfta
h Leontina Amalia Larsson 1868-11-02 1942-05-08 död
       
Amalienborg Kyrkotomterna
B2:1 handelsbitr Justina Amalia Söderström 1855-12-26 B1:4f, B1:5d 1927-11-29 död DB kräfta  
1901-27
       
Amalienborg Kyrkotomterna
B2:2 sjöman Evert Augustin Hansson 1902-05-07 Evensås, Ö65:1, fr Sth 1931, B2:2 1954-05-27 död Fiskebäck Snickare Olof August Hansson 1868-06-13 Brastad, Abela Josefina Johansdotter 1872-11-28
1931-54 h Ester Gunhild Johansson 1904-10-07 200:1f, B2:2 1975-08-06 död Fiskebäck
s Per Olov Albert 1931-06-22
d Eva Ragnhild Kristina 1934-07-09
       
Pontussons hus Kyrkotomterna
1810 1C:1   m Johannes Hed 1786-12-25
 
1812 1C:1 Sjöman Båtsman m Johannes Hed (Johan Andersson AC) 1786-12-25 2g:3f, 1C:1g,  1860-04-25 död Sörvikarna u Vägeröd ioa  
  vigsel 16-12-20 h Amborg Persdotter 1789-10-28 23:3f, 6:3p, 1C:1g, 1C:1död 1828-07-27 död Lungsot Per Nilsson 1751-03-21 F 1806-06-12 m Malin Rasmusdotter 1749-11-14 1816-03-30
  s Anders  1817-09-21
 
1819 1C:1   m Johannes Hed (Johan Andersson AC) 1786-12-25 1  
    h Amborg Persdotter 1789-10-28 1 1828-07-27 död Lungsot  
  s Anders 1817-09-21 1829-05-01 död DB Influensa feber  
  d Amalia FöB 1820-07-02  
s Martin FöB 1827-03-28
piga Christina Persdotter ??
1829 1C:1 em Johannes Hed 1786-12-25 t VdSa1 Vägeröd
  d Amalia 1820-07-02
  s Per FöB 1823-11-18
  s Martin 1827-03-23
  piga  Maria Hansdotter 1804-04-06 * 13:4
       
Pontussons hus Kyrkotomterna
1829 1C:2   m Bernt Börjesson 1803-01-08 Fiskebäck, 1C:2, 1D:5, 33:4d 1859-07-14 död Börge Larsson 1759-09-13 Bokenäs d 1810-04-25 Fiskebäck m Inger Andersdotter 1762-11-23 Fiskebäck d 1834-08-17 Fiskebäck
    h Cecilia Bengtsdotter 1802-07-10 33:3f, 1C:2, 1D:5, 35:4, 33:6d 1883-01-01 död Bengt Andersson 1773-10-18 Fiskebäckskil m Börta Andersdotter 1773-05-15 d 1834-09-24 Fiskebäckskil
  s Bernhard FöB 1829-11-15 1830-03-15 död ioa
  d Anna Britta 1831-10-27
1832 1C:2 m Bengt Börjesson (Bernt Börgesson AC) 1803-01-08 Fiskebäck, 1C:2, 1D:5, St Grönskult    
Kyrkotomterna Cecilia Bengtsdotter 1802-07-10 33:3f, 1C:2, 1D:5, 33:4, 35:4, 33:6d
  d Anna Britta 1831-10-04 1833-12-05 död DB ioa
  D Julia 1833-12-04 1920-05-06 död Gbg
  piga  Maria Hansdotter 1804-04-06 * 13:4
  piga  Carolina Christensdotter 1817-10-23 * 8:5
       
Pontussons hus Kyrkotomterna
1832 1 C:3 sjöman m Nils Andersson Wik   1800-01-11 24:1f, 24:4g, 1C:3d 1851-03-19 död DB
    Jacobina Jacobsdotter  1803-03-18 39:4f, 39:5, 49:4p, 24:4, 1C:3d 1887-01-03 död hus 1 C
  s Anders 1827-04-21 1914-02-12 död
  s Jakob FöB 1830-02-02 xx t USA 1850
  d Anna Sofia  FöB (Wik) 1834-03-19 1897-03-25 död DB kräfta i lefvern
1834 1 C:3 sjöman m Nils Andersson Wik 1800-01-11
    Jacobina Jacobsdotter  1803-03-18
  s Anders 1827-04-21
  s Jakob  1830-02-02
  d Anna Sofia  1834-03-19
  d Petronella FöB 1837-02-08 död 1838-09-08 DB Kikhosta
  s Abraham (AC DB) FöB 1841-10-31
1843 1C:3 sjöman inrikes m Nils Andersson Wik 1800-01-11  
    Enka Jacobina Jocobsdotter  1803-03-18 1887-01-03 död
  s Anders 1827-04-21 1914-02-12 död
  s Jakob Wik 1830-02-02 xx
  d Anna Sofia Wik 1834-03-19 1895-03-25 död
  s Abraham Wik 1841-10-31 1861-04 Omkommen får man förmoda under sjöresa hösten 1861
1843 1C:3 roddarkarl inhyst Jacob Persson (Gullbrandsson) 1820-12-25 * Ö17:4 till Gullholmen 1859
  h Anna Johansdotter 1819-03-30 *
  d dödfödd FöB 1848-10-22 1848-10-22 död
  d Josephina Amalia FöB (Gullbrandsson) 1849-11-21 1932-03-07 död Långeby Stala
piga Christina Persddotter 1827-11-13
1850 1C:3 m Nils Andersson Wik 1800-01-11 1851-03-19 död DB ombord på resa från Rio de Janerio t Sverige
  Enka Jacobina Jocobsdotter fattig 1803-03-18
  s Anders 1827-04-21 avfl 1853
  s Jakob Wik 1830-02-02 lyst t äkt t USA 1850
  d Anna Sofia Wik 1834-03-19
  sjöman s Abraham Wik 1841-10-31
1861 1C:3 Enka Jacobina Jocobsdotter fattig 1803-03-18
  sjöman s Jakob Wik 1830-02-02 lyst t äkt seglar utrikes >1850 t USA 1850?
  d Anna Sofia Wik 1834-03-19
  sjöman s Abraham Wik 1841-10-31 omkommen får man förmoda under sjöresa i höst infört 1862
       
Pontussons hus Kyrkotomterna
1861 1C:4 skeppare  m Johan Månsson 1839-01-03 50:2f, 1C:4g, 2g:5, 84:6d 1918-04-08 död
h Henrietta Jonsson 1842-03-11 84:1f, 1C:4g, 2g:5, 84:6d * 2g:5
s John Mikael 1870-08-17
1868-70 piga Selma Russberg 1852-10-05 * 92:3 1920-11-23 död Hätteröd
1871 1C:3 Enka Jacobina Jacobsdotter fattig 1803-03-18
  sjöman s Jacob Wik  1830-02-02 flyttat till okänd ort
  d Anna Sofia Wik 1834-03 19
se h 84 1871
1871 1C:4 skeppare M Johannes Månsson (Johan AC) 1839-01-03 50, 1 C, 1 D, 84 1918-04-08 död hjärnblödning
    H Henrietta Jonsson 1842-03-11 1902-07-08 död lungsot
  S John Mikaäl 1870-08-17
  s Carl Melcher 1872-08-20
  d Hilda Josefina 1874-09-15
  d odöpt flickebarn 1876-12-25 1876-12-30 död
  d Agnes Charlotta 1878-08-26
1874-78   piga Sophia Hansdotter 1841-08-15 Jordfall Bokenäs, 155:1p, K156:1p, 1C:4p, 19:3, 44:5p, 140:1p, 1:6, 1:8d   Torparen Hans Nilsson 1803-03-28, Helena Gregersdotter f 1803-03-21
1878-   piga Maria Carolina Nilsdotter 1859-11-14 94:3f, 2g:5p, 84:6p, 1C:4p    
1882 1C:3 Enka Jakobina Jakobsdotter fattig 1803-03-18 1887-01-03 död DB ioa
  d Anna Sofia Wik 1834-03-19 1897-03-25 död DB kräfta i lefvern
       
Pontussons hus Kyrkotomterna
1882 1C:5 Styrman m Henrik Boman 1850-08-08 * 1D:9 1909-05-09 död DB Kräfta    
  h Johanna Kristina Olsdotter 1851-12-16 Lönndal, 3g:3, 1C:5d 1892-07-13 död Olof Niklas Johansson 1819-12-12 d 1867-06-05 Lönndal, m Maria Nilsdotter 1819-11-06 Näreby d 1867-06-04 Lönndal
  h Gustava Andersdotter 1841-05-04 fr St Stuveröd 1897, 1C:5g, 1D:9d 1901-06-27 död DB Äggvita Anders Tobiasson 1807-11-30 Björneröd Tegneby d 1889-03-15 Stuveröd, m Anna Jonasdotter 1808-12-26 Näreby d 1879-11-29 Stuveröd
s Anders Ernst 1880-10-22 1901-07-02 död DB Lungsot  
d Olga Matilda FöB 1882-07-24 t Sthlm 1899  
d Hilma Kristina FöB 1882-07-24 1895-12-28 död
d Ester Charlotta FöB 1884-05-12
  d Agda Nikolina FöB 1886-05-23
d Ruth Magnhild 1889-08-19
piga Johanna Maria Olausdotter 1867-04-09 * 1888-90 Torparen Olaus Gustavsson, Josefina Olsdotter
1891-92 piga Selma Augusta Abrahamsdotter 1862-03-13 Ölseröd Röra, 44:5p, 1C:5p, t Torp 1892 från Dragsmark 1891 Abraham Olsson f 1835-01-25 , Brita Stina Jakobsdotter f 1838-08-11
       
Pontussons hus Kyrkotomterna
1882 1C:6 Sjöman Niklas Niklasson (Nilsson FB) 1866-05-05 Sjöviken Kungsviken, fr L Grönskhult 1897, 1C:6 d 1944-04-08 död Torparen Niklas Nilsson, Maria Kristina Larsdotter
1897-1944   h Augusta Maria Henriksdotter 1861-05-15 St Grönskult, 1C:6d 1920-07-22 död Skeppare Henrik Berntsson 1828-01-20, Inger Sofia Johansdotter 1826-08-17 Morlanda (O) C:7 (1861-1890) Bild 6 / sid 2 Morlanda (O) AIa:20 (1861-1871) Bild 90 / sid 84
d Marfrida Serafia 1895-09-21
1900 1C:6 Sjöman Niklas Niklasson (Nilsson FB) 1866-05-05
  h Augusta Maria Henriksdotter 1861-05-15
d Marfrida Serafia 1895-09-21
1C:6 Fotograf m Josef Hansson Jakobsson 1859-05-23 * 28:6
1905-06 h Johanna Kristina Amalia Karlsson? 1855-11-22 *
1913 1C:6 timmerman Niklas Niklasson (Nilsson FB) 1866-05-05
h Augusta Maria Henriksdotter 1861-05-15 1920-07-27 död DB Hjärtfel
d Marfrida Serafia 1895-09-21 flyttat Lysekil 1919
hushållerska Selma Bernhardina Samuelsdotter 1870-06-12 L Grönskhult, 198B:1p, 173:2, 73:14hh, Ö 10:5 hit lokalt 1920 flyttat lokalt 1923
1944 1C:6 timmerman Niklas Niklasson (Nilsson FB) 1866-05-05 1944-04-08 död FB16
       
Calle Normans hus Kyrkotomterna
       
1D:1 Båtsman Anders Jönsson 1701 1D:1d 1743-06-27 död
1721-50   h Börta Svensdotter 1698c 16t:27, 1D:1, 17t:11 1767-11-03 död
  s Jon 1722-10-17
  s Sven 1725-02-17
  d Karin 1727-11-19
  d Kerstin 1730-06-26
  d Anna 1734-09-16
  d Anna  1739-12-18
       
Calle Normans hus Kyrkotomterna
1D:2 Fiskare, skeppare Jon Andersson 1722-10-17 1D:1f, 1D:2d 1772-05-13 död
1750-73   h Anna Olsdotter 1722-03-09 Röd, 1D:2d 1771-08-17 död Olof Månsson, Elin Olsdotter Morlanda (O) C:1 (1711-1744) Bild 54 / sid 97
  d Johanna 1751-09-02
  s Anders 1754-12-18
  s Sven 1757-11-09
  s Olof 1762-01-22
  d Maren 1766-01-17
       
Calle Normans hus Kyrkotomterna
  1D:3 M Anders Olsson Klåfve 1749-12-23 Skaftö Gård f, 1D:3 1827-12-19 död Fiskebäck Olof Nilsson 1715 d 1789-05-17 Bokenäs Ingeborg Jönsdotter 1715 d 1755 Bokenäs
  h Johanna Jonsdotter 1751-09-02 1D:2f, iD:3d 1784-04-09 död
1774-1808   H Chatarina Olsdotter 1752-06-20 Fiskebäck f, 1D:3, Fiskebäck 1831-11-14 död Olof Jonsson 1718-02-26 Fiskebäck d 1755-11-11 Fiskebäck Malena Svensdotter 1726 Rom Tegneby d 1794-10-23 Fiskebäck
  s Johan 1774-11-22
  s Jöns 1776-09-10
  d Ingeborg 1779-05-08
  D Anna  1782-04-21 1800-09-18 död
 
  d Johanna  1787-12-13 1799-02-07 död
  S Olof  1790-01-23 1864-08-19 död
1794 1D:3 M Anders Olsson Klåfve 1749-12-23 Skaftö Gård f, 1D:3 1827-12-19 död Morlanda Fiskebäck ioa 68 år Olof Nilsson 1715 d 1789-05-17 Bokenäs Ingeborg Jönsdotter 1715 d 1755 Bokenäs
    H Chatarina Olsdotter 1752-06-20 Fiskebäck f, 1D:3, Fiskebäck 1831-11-14 död Morlanda ingen orsak angiven 79 år Olof Jonsson 1718-02-26 Fiskebäck d 1755-11-11 Fiskebäck Malena Svensdotter 1726 Rom Tegneby d 1794-10-23 Fiskebäck
  D Anna  1782-04-21 1800-09-18 död
  d Johanna  1787-12-13 1799-02-07 död
  S Olof  1790-01-23 1864-08-19 död
 
  Per Larsson  1766-11-29 1 D, 1 E    
 
1798 1D:3 M Anders Olsson Klåfve 1749-12-23  
    H Chatarina Olsdotter 1752-06-20 1831-11-14 död
    s Johannes 1774-11-22 gift 1836-06-17 död moder Johanna Jonsdotter gift
  D Anna  1782-04-21 1800-09-18 död moder Johanna Jonsdotter
  S Olof  1790-01-23 1864-08-19 död
  ungkarlen Per Larsson  1766-11-29 1806-06-12 död Drunknad gift
1810 1D:3 m Anders Olofsson Klåfve 1749-12-23  
  h Catharina Olofsdotter 1752-06-20
    Olof Andrén 1790-01-23
       
Calle Normans hus Kyrkotomterna
1798 1D:4 m Johannes Andersson (Johan AC) Klåve 1774-11-22 1D:3, B1:1, 1D:4d 1836-06-17 död Utsot Anders Olsson Klåve Skaftö 1749-12-23 d 1827-12-19 Johanna Jonsdotter Fkil 1751-09-02 d 1784-04-09
  h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17 Gåsö AA1 f, 1D:4g, B1:1, B1:3d 1862-01-01 död ioa fattighjon Gunnar Jönsson 1740-03-10 Gåsö d 1800-06-24 Gåsö, m Maren Olsdotter 1743-03-21 St Stuveröd d 1810-11-28 Gåsö
  s Nils 1798-09-04 1798-04-09 död
  S Olof 1802-10-20 1824-09-10 död
1807 1D:4 m Johannes Andersson Klåfwe 1774-11-22
      h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17
    s Nils 1798-09-04
    s Olof 1802-10-20
  s Gunnar 1806-12-06 1826-08-09 död
1807 1D:3 m Anders Olofsson Klåfve (Olsson AC) 1749-12-23 1827-12-19 död
    h Catharina Olofsdotter 1752-06-20 1831-11-14 död
    s Olof  1790-01-23 1864-08-19 död
   
  svärfader Anders Andersson  1734 1805-07-29 död  Fiskebäck t Maria Gunnarsdotter ovan
1810 1D:4 m Johannes Andersson Klåfwe 1774-11-22
      h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17
  s Nils 1798-09-04
  s Olof 1802-10-20
  s Gunnar 1806-12-06
1812 1D:4 m Johannes Andersson Klåfwe (Johan AC) 1774-11-22 1 D  
      h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17 1 D, 1, 3 1862-01-01 död
  s Nils 1798-09-04 1866-03-07 död
  s Olof 1802-10-20
  s Gunnar 1806-12-06  
  s Paul (Påvel AC) FöB 1813-02-08 tvillingar död 1814
  s Swen FöB 1813-02-08 1814-04-08 död DB Magplågor  
1819 1D:4 m Johannes Andersson Klåfwe 1774-11-22
      h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17
  s Nils 1798-09-04
  s Olof 1802-10-20 1824-09-10 död DB Lungsot  
  s Gunnar 1806-12-06
1824 1D:4 m Johannes Klåfwe 1774-11-22
      h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17
  s Nils 1798-09-04
  s Gunnar 1806-12-06 1826-08-09 död DB Drunknad  
 
1829 1D:4 m Johannes Klåfwe 1774-11-22
      h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17
  s Nils 1798-09-04
 
1832 1D:4 m Johannes Klåfwe 1774-11-22 utfattig
      h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17
  s Nils 1798-09-04
 
1834 1D:4 m Johannes Klåfve 1774-11-22 1836-06-17 död DB Utsot  
    enka h Maria Gunnarsdotter 1777-09-17
  s Nils 1798-09-04
1843 1:D4 enka  Maria Gunnarsdotter 1777-09-17
  s Nils Klåfve 1798-09-04
  Johannes Kvick 1788-10-25 1853-05-08 död
  broder Olof Andersson 1791-09-02 Ej AC
1850 1:D4 enka  Maria Gunnarsdotter 1777-09-17 1862-01-01 död
  s Nils Klåfve 1798-09-04 1866-93-07 död straffad för våld å föräldrarna
       
Calle Normans hus Kyrkotomterna
1832 1D:5 m Bengt Börjesson (Bernt Börgesson AC) 1803-01-08 * 1C:2 1859-06-14 död
1835-36   Cecilia Bengtsdotter 1802-07-10 * 1883-01-26 död Fiskebäckskil (O) C:3 (1861-1888) Bild 56 / sid 163
  d Anna Britta 1831-10-04 1833-12-05 död DB ioa  
  D Julia 1833-12-04 1920-05-06 död Gbg Vasa
       
1:D6 Roddarkarl Johan Jonasson Sundberg 1818-08-06 1D:6, t Gravarna 1874-04-02 död Kungshamn  
1850-55   h Brita Kristina Helgesdotter  1821-09-07 Bro, 1D:6, Gravarna 1886-05-09 död Kungshamn Helge Trygg 1781-10-01, Maria Wallström 1790-10-03 Bro (O) C:4 (1820-1860) Bild 130 / sid 17
  s Johan August 1847-08-23
  d Klara Mariana 1850-01-06
  d Hilda Sofia 1852-07-22
       
Calle Normans hus Kyrkotomterna
 
1851 1D:7 m Carl Clementsson 1833-11-09 Vreta Kloster, 26:2 fs, 1D:7, 7:6d 1898-07-19 död Clement Jonsson 1805-12-31 F d 1850-10-23 m Katarina Elisabet Hellgren Yxnerum d 1836-11-01 Vreta Kloster
1856-68   H Johanna Maria Pehrsdotter 1833-07-xx Vägeröd, 26:1, 1D:7, 7:6d 1902-09-24 död Evensås Per Larsson 1794-10-04, Johanna Emanuelsdotter 1803-03-13 Morlanda (O) AIa:11 (1830-1834) Bild 54 / sid 93
  D Justina 1856-07-04