Litteratur

Några bra:

Peter Lynch:

Oslagbara investeringar
Fundamental analys. Betyg: 4.5

Weinstein Stan:

Secrets for profiting in bull and bear markets
Teknisk analys I längre perspektiv Betyg: 5.0


*****

Gann William:

Truth of the stock tape
Teknisk analys. Betyg: 4.5

O’Neil William:

How to make money in stocks
Fundamental plus teknisk. Betyg: 4.5

Darvas Nicolas:

How I made $2000000 in the stock market
Fundamental och teknisk analys. Betyg: 5.0

Schwager Jack:

Market Wizards
The new market wizards Intervjuer med berömda aktörer på marknaden.

Betyg 4.5


*****

Några överreklamerade:

Lefevre, Edwin:

Reminiscences of a stock operator
Denna bok rekommenderas av många i Schwagers böcker enligt min mening läser man sida up och sida ner utan att komma på alltför många tankeväckande idéer. En onödig bok.

Betyg: 1.0


*****

Edwards & Magee

Technical analysis of stock trends
Refereras ofta till som den tekniska analysens bibel. Alldeles för mångordig och det tar en väldig tid innan författarna kommer fram till sina slutsatser. Det finns bättre böcker om teknisk analys.

Betyg: 2.0


*****


*****

Andra böcker jag läst (mer eller mindre):

Gann, William

45 years in the Wall street
Se ovan. En mindre bok av samma författare med en sammanfattning av hans investeringsfilosofi. Boken innehåller en del detaljerade analyser av aktiemarknadens utveckling vilket saknar relevans och aktualitet i dagens läge vilket minskar bokens värde men det är fortfarande en bra bok.

Betyg: 4.0

Hagstrom, Robert

The essential Buffett
En bra bok som genom Warren Buffett redogör för hans investeringsfilosofi med stark betoning på den fundamentala aspekten samt att du skall fokusera din portfölj (få men riktigt bra företag) för att på lång sikt uppnå bästa resultat. Man kan ha olika perspektiv på hur agera på aktiemarknaden men jag tycker definitivt att du skall läsa den här boken och ta del av detta perspektiv (081004).

Betyg: 4.0


*****

O´Neil

The successful Investor
En ny bok av O´Neil som behandlar de senaste årens börsnedgångar och vikten av att använda tekniska analys när du handlar med aktier så att du inte sitter med aktier som minskar i värde under flera år. Enkel och lättöverskådlig men många bra diagram. Väl värd att läsa.

Betyg: 4.0


*****

Jiler, William

How charts can help you in the stock market
En gammal men likväl bra bok om mönstren I den tekniska analysen.

Betyg: 3.5


*****

Livermore, Jesse

Se ovan.
How to trade in stocks
En liten men ganska bra bok om hur agera på aktiemarknaden.

Betyg: 3.5


*****


*****

O’Neil, William

Se ovan.
24 essential lessons for Investment success
En komprimerad framställning av O’Neils investeringsfilosofi. Läsvärd. Betyg: 3.5


*****

Neill, Humphrey

Tape reading & markets tactics
En bok om teknisk analys från 1931. Var säkert långt före sin tid för du kan hitta många av de tankegångar som finns i dagens böcker om tekniska analys skrivna för över 70 år sedan. Känns dock lite gammal trots att den är bra.

Betyg: 3.5


*****

Nison, Nick

Japanese candlestick charting teqniques
En stor och omfångsrik bok om den japanska candlestick metoden. En nästan poetisk bok så vill du ha en skönhetsupplevelse och lära dig om trender och svängningar på börsen kan den vara värd ett köp.Annars är candlestickmetoden i princip densamma som vanliga staplar med öppnings-, stängnings-, högst- och lägstkurser det är mer en smaksak vilken metod du använder. Det finns som sagt inga genvägar till framgång.

Betyg: 3.5


*****

Turner, Toni

A beginners guide to daytrading online (040608)
En positiv överraskning. Författaren förklarar enkelt och logiskt hur hon har tacklat de problem hon mött på aktiemarknaden. Rekommenderas.

Betyg: 3.5


*****

Velez & Capra

Tools and tactics for the master day trader
Innehåller en del intressanta idéer om tex när man skall gå in eller ur aktier i ett kort day trading perspektiv. Blir överflödig på ord. Kunde med fördel minskas ner till halva volymen. Betyg: 3.5


*****


*****

Fisher, Philip

Common stocks and uncommon profits
En bok I den klassiska serien byggd på fundamentala argument. Inte dålig men som böcker i denna serie ett överflöd av ord som minskar intresset att följa argumentationen. Betyg: 3.0


*****

Gyllenram, Karl-Gustav och Ugrima, Tony

En aktiespekulants psykologi (040516)
Upplägget är trevligt och pedagogiskt med den unge William som skall erövra världen och inte minst aktiemarknaden. Problemen finns dock – visserligen köper en läsare inte denna bok för att få en litterär upplevelse men personskildringen är väl ytlig och schablonmässig för att gå hem. Dessutom är historien om Williams vedermödor alldeles för lång samtidigt som den viktiga delen om slutsatser och erfarenheter är kortfattad. Här kunde det definitivt vara på sin plats att författarna som har lång erfarenhet av aktiemarknaden delgav mer av sina erfarenheter inte minst vad gäller den handlingsplan som förespråkas för att lyckas på aktiemarknaden.

Kapitel 3 är dock väl värt att läsa. Betyg: 3.0


*****

Loeb, Gerald

The battle for investment survival
Det finns en serie av böcker som ingår I en klassisk serie “Wiley investment classics” som ofta är seriösa liksom denna bok vilken argumenterar i huvudsak för den fundamentala inställningen. Problemet med många böcker i denna serie är att de är så mångordiga så det är svårt att hålla intresset vid liv även om innehållet är bra så Betyg: 3.0


*****

Smith, Gay

How I trade for a living
Har en intressant skildring av hur han hittade sin väg till sina metoder för att handla med aktier. Eftersom han tillämpar metoden att handla i fonder beträder han en väg som inte är intressant för min del. Trots att boken är skriven av en som uppenbarligen tillämpar de metoder som förespråkas är den i vissa avseenden ganska traditionell och tråkig. Betyg: 3.0


*****

Sperandeo, Victor

Trader Vic - Methods of a Wall Street master
En del avsnitt i denna bok är konkreta och bra andra är överflödiga. En kombination av teknisk och fundamental analys. Betyg: 3.0


*****

Torsell J & Nilsson P

Boken om trading-Tillämpad teknisk analys
Översiktlig och välskriven även om den bekräftar några av mina fördomar mot en del tekniska analytiker att vara en duktig teknisk analytiker innebär i första hand att kunna så mycket teori som möjligt inte attframgångsrikt tillämpa teorin i praktiken. Betyg: 3.0


*****

Zweig, Martin

Winning on Wall Street
Hygglig bok om fundamenta och trender. Betyg: 3.0


*****

Elder, Alexander

Trading for a living
En väluppbyggd bok som innehåller alla de element som skall ingå i en bok om aktiemarknaden. Problemet är att det ändå i förlängningen framstår som alltför teoretisk så det blir många självklarheter som presenteras Betyg: 2.5


*****

Eng, William

Trading rules – the road to market wisdom
Ännu en gång en sammanfattning av olika regler för hur du skall agera. Betyg: 2.5


*****

Lundell, Dean

Sun Tzu’s art of war for traders and investors
Allvar eller skämt. Boken är vacker och poetisk och innehåller en del tänkvärda råd. Dock är det svårt att ta boken på fullt allvar som lärobok. Betyg: 2.5


*****

Toghraie&Ruggiero

Real people; Real traders
Konceptet är rätt trevligt då det innebär analyser med “vanligt” folk om hur de tänker och agera när de handlar med aktier. Ett par av dessa intervjuer är intressanta. Efter hand förstår man att boken är reklam för författarnas psykologiska koncept och en ganska grov uppmaning att köpa detta samt att intervjuarna i längden inte väcker intresse gör boken till en medelmåttig sådan. Betyg: 2.5


*****

Turner, Toni

A beginners guide to shortterm trading (040608)
Ibland kan framgångar leda till problem. Författaren har redan tidigare gett ut en bok om daytrading (se ovan) som blev en succé. Då måste hon naturligtvis ge ut en ny bok. Det är bara det att hon redan i sin första bok tog upp alla viktigta aspekter på aktiemarknaden så vad skall hon hitta på nu? Alltför många upprepningar även om boken i sig inte är dålig

Betyg: 2.5


*****

Gyllenram, Karl-Gustav

Aktiemarknadens psykologi
Det är så positivt att det kommer en bok av svensk författare om aktiemarknaden så jag bara hoppades att jag skulle tycka att den var bra. Ett grundtema är att jämföra olika individer ett proffs och några mer amatörmässiga aktörer på marknaden för att beskriva hur dessa tänker när de köper och säljer aktier i olika lägen. Tyvärr tycker jag inte analysen kommer någon vart och det känns som boken trampar vatten. Betyg: 2.0

Hagstrom, Robert

The essential Buffett
Egentligen inget fel på denna bok som redogör för de grundläggande idéer som Warren Buffett har när han investerar i olika bolag. Det lägre betyget beror på att Hagstrom redan tidigare gett ut boken - The Warren Buffett way - som rescenseras ovan. Denna bok är i det stora hela en ren kopia av den tidigare boken.

Betyg: 2.0


*****

Murphy, John

Technical analysis of the financial markets (030824)
Hade detta varit en akademisk avhandling om tekniska analys av aktier hade den säkert fått bra betyg. Boken plöjer igenom de flesta områden inom den tekniska analysen. Nackdelen är att resonemangen allt som oftast är abstrakta och de konkreta råden hur du skall agera i praktiken är det ont om. Detta är tyvärr vanligt i böcker om teknisk analys Betyg: 2.0


*****

Murphy, John

The visual investor
Åter en bok om tekniska indikatorer som bara sammanfattar vad många andra redan skrivit. Betyg: 2.0


*****

Rothchild, John

A fool and his money
Handlar om författarens strävan efter att förstå aktiemarknaden. Omnämns ofta i positiva ordalag. Jag hade svårt att bli riktigt intresserad. Betyg: 2.0


*****

Schabacker, Richard W

Technical analysis and stock markets profits (030824)
Denna bok skrevs redan 1932. Det är fascinerande att den tekniska analysen var så långt utvecklad redan då. Har du redan läst böcker om teknisk analys kommer den här inte ge dig något nytt trots att den är välskriven och logiskt uppbyggd. Betyg: 2.0


*****

Seto, Matt

The whiz kid of wall street's investment guide
Fundamental analys presenterad av "underbarn" men den är alltför tunn för att riktigt övertyga Betyg: 2.0


*****

Tanous, Peter

Investment gurus
En bok med samma uppbyggnad som Schwagers böcker men den når inte alls samma nivå. Betyg: 2.0


*****

Williams, Larry

Long term secrets to short term trading
Springer på samma problem som alla som ger ut många böcker om aktier. Det mesta sades redan i de första böckerna. Här finns några intressanta observationer men ännu fler ointressanta. Betyg: 2.0


*****

Wykoff, Richard

Wall Street Ventures & adventures through forty years
Ger en del intressanta historiska bilder från Wall Street vid föregående sekelskifte (1900) men för den som är ute efter resonemang kring köp och försäljning av aktier ger den inte så mycket. Betyg: 2.0


*****


*****

Farley, Alan

The Master swing trader
Går igenom de flesta metoder som använts av de stora aktieklipparna för att nå framgång. Boken blir mer en teoretisk och akademisk avhandling än en verklig vägledning för hur man skall agera. Betyg: 1.5


*****

Murphy, John

The visual Investor
Teoretisk bok om trender. Kan undvaras. Betyg: 1.5


*****

Pretcher, Robert

Elliot wave principal
Bland några tekniska analytiker lever drömmen som nästan är av religiös natur om att kunna förstå och beskriva aktiemarknaden i matematiska termer som i sin tur skall spegla mönster som kan liknas vid fysikens allmängiltiga lagar. Teoretiker som lutar åt Elliot teorierna har ofta denna grundinställning så även i denna bok. Problemet är bara när man stöter på verkligheten blir man tvungen att formulera det ena undantaget efter det andra för att anpassa teorin till verkligheten. Till slut försvinner teorin i en dimma bakom alla undantag. Detta gäller även för denna bok som är mycket teoretisk till sin grundnatur. Betyg: 1.5


*****

Siris, Peter

Guerilla investing
Ytterligare en av dessa författare som uppenbarligen inte lyckats med sina egna investeringar utan istället skriver bok. Knepet är att ge boken en utmanande titel för att locka till sig läsare. Läsaren förses med en massa råd som du kan läsa i många böcker av samma karaktär. Betyg: 1.5


*****

Tharp, Van K

Trade your way to financial freedom (040608)
Ofta finns det en viktig skiljelinje mellan de som å ena sidan skriver bra böcker om aktiemarknaden och de som skriver sterila och teoretiska böcker som är av ringa praktiskt värde och det är att de bästa böckerna skrivs av författare som själva är och har varit aktiva på marknaden.

Tharp har intervjuat en massa folk som är aktiva på marknaden och undervisar själv hur man skall agera vid köp och försäljningar av aktier men det är en helt annan sak än att själv vara aktiv. Detta resulterar i en tråkig bok som ger sig ut för att den skall ge dig ett nytt perspektiv på aktiemarknaden. Det är nog mest författaren som är förvirrad.

Betyg: 1.5


*****

Babcock, Bruce

Trading systems
Alltför teoretisk. Hoppa över. Betyg: 1.0


*****

Baird, Allen

Electronic trading masters
Intervjuer med daytraders. Har inte lämnat några bestående intryck. Betyg: 1.0


*****

Patel, Alpesh

The mind of a trader
Byggd enligt samma tema som Schwagers böcker dvs intervjuer med traders som delger sina erfarenheter. Kommer inte alls upp i samma klass som Schwager. Betyg: 1.0


*****

Baird, Bob

Electronic day trading to win
Målgruppen måste vara de mer lättlurade köparna av böcker (tex mig) eftersom titeln förespeglar lätta vinster. Mycket traditionell bok om ett nytt ämne och inga nya idéer här inte. Betyg: 1.0


*****

Gonzallez & Rhee

Strategies for the online trader
Svår att skilja från många andra böcker I samma ämne. Glöm denna bok. Betyg: 1.0


*****

Kaufman, Perry

Trading systems and methods
Verkar mest intressant för den matematiske specialisten än för den som I första rummet är intresserad av aktier. Just nu när jag bläddrar i boken undrar jag varför i all världen jag köpte den. Boken var säkert lika dyr som den är tjock. Betyg: 1.0


*****

Nelson,S A

The ABC of stock speculation (040524)
Linda Bradford Raschke som intervjuades i en av Schwagers böcker har en hemsida där hon rekommenderar en del böcker. Tyvärr har jag inte hittat någon rekommendation som varit riktigt bra (som jag inte kände till sen förut). Detta gäller även denna bok som kan ha ett historiskt värde men i dagens läge tillför den inget nytt. Betyg: 1.0


*****

Niederhoffer, Viktor

The education of a speculator
Handlar väldigt mycket om Niederhoffer som person i andra sammanhang än med aktiemarknaden. Det kan ju i och för sig vara intressant men inte denna gång. Niederhoffer är dessutom ganska kaxig och självcentrerad vilket gör boken lätt att gå förbi. Betyg: 1.0


*****

Sincere, Michael

101 Investment lessons from the wizards of Wall Street
Försöker rida på intresset för aktier. Inget nytt eller eget tänkande. Betyg: 1.0


*****

Soros, George

The alchemy of finance
Jag kom aldrig in i denna bok. Betyg: 1.0


*****

Train, John

Money masters of our time
Schwagers tema igen. In genom ögonen och ut genom öronen. Betyg: 1.0


*****

Douglas, Mark

The disciplined trader: Developing winning attitudes
Psykologerna har upptäckt att det här med aktier intresserar folk så nu försöker en del av dem slå mynt av detta och skall lära folk de korrekta mentala attityderna. Definitivt ett stickspår. Analysera dina vinster och förluster istället. Betyg: 0.5


*****

Pardo, Robert

Design, testing and optimization of trading systems
Orkar du mer än 5 sidor I denna teoretiska och verklighetsfrånvända bok förtjänar du någon form av belöning. Betyg: 0.5


*****

Tharp, Barton, Sjuggerud

Safe strategies for financial freedom (040608)
Mycket tråkig bok som dessutom är traditionell om hur du skall bli rik. Betyg: 0.5