Veckans Kommentar

Sammanfattning av Riksbankens penningpolitiska uppföljning december 2012 (130106)

Euroområdet har en något fallande BNP och detta beräknas bestå under några år.

Positivt är dock att den finansiella krisen har gått in i en stabilare fas pga av de åtgärder som satts in av ECB.

I närområdet är utvecklingen i Danmark OK men inte mer. Norge däremot ökade BNP med 2,8% under tredje kvartalet på årsbasis.

Ett land som går dåligt är Japan med en minskande BNP.

Återhämtning sker i Kina där BNP tillväxten under de kommande åren förväntas ligga på ca 8%.

Ekonomin i USA är på väg tillbaka och konsumtion är i stigande.

Sammanfattningsvis är situation ljus i världsekonomins giganter USA och Kina vilket totalt sett ger en positiv bild för framtiden.

Positiva signaler på Mid- och Smallcaplistorna (130106)

Det är inte bara All Share som går bra för tillfället med de stora bolagen. Noterbart är även att ett allt större antal mellanstora och små bolag nu är uppe och dansar ovanför medelvärdeskurvan på 30 veckor.

Litar analytikerna på sig själva? (100320)

Det händer ganska ofta att aktieanalytikerna uppgraderar sitt råd för ett företag från "Sälj" till "Behåll". Förstående som man är inser man nu att bolaget går lite bättre än vad det gjorde tidigare. Här insmyger sig dock en problematik av mer logisk natur. Om kunderna till dessa analytiker verkligen följt rådet de fick dvs "Sälj" då har de ju faktiskt inga aktier kvar att behålla. Det känns som om det är något som inte stämmer!

Fallstudie Boliden (091019)

Jag har roat mig med att se tillbaka på några kvartalsrapporter som Boliden lämnat under senare tid.

Andra kvartalet 2008 minskade intäkterna med ca 15%. Rörelse resultatet var fortfarande positivt men vara bara 18% av motsvarande resultat året före.

Den negativa utvecklingen fortsatte vilket avspeglade sig i utfallet för kvartal 3 där rörelseresultatet var –142 miljoner kronor.

För årets sista kvartal 2008 var förlusten nere i –702 milj Kr.

Första kvartalet 2009 var det på rätt väg igen i den meningen att bolaget hade ett plus resultat även om intäkterna var mindre än första kvartalet 2008.

Den positiva utvecklingen fortsatte kvartal 2 då resultatet tom var bättre än motsvarande period 2008.

Vad är det nu för märkvärdigt med detta kanske du invänder. Det är ju ganska naturligt att vinsterna går ner och tom blir förluster under en lågkonjuktur.

Delårsrapporten för 1:a kvartalet 2009 publicerades 09-04-29. Till detta datum från 080911 då aktiekursen stod som lägst hade kursen stiget med 44,9%! Dvs när rapporten kom som visade på en vändning hade kursen sedan länge varit i stigande!

Rapporten fick inget speciellt glatt mottagande. Kursen rörde sig efter rapporten i sidled drygt 2 månader innan den började röra sig uppåt igen.

Som synes finns det inget absolut samband mellan observerbara fundamenta och kursutvecklingen varken på kort eller medellång sikt. Kursen drivs snarare av förväntningar om framtiden inte av de fakta man kan läsa sig till i den aktuella tidsperioden.

Historien om Sandviken (090701)

Nu kanske den historiskt intresserade med specialinriktning på svenska brukssamhällens utveckling till modern tid intresserat lyfter på huvudet och förväntar sig något intressant i ämnet.

Dock inte denna gång. Jag kommer mer att intressera mig för den resa aktien Sandviken gjort under de senaste månaderna.

Bokslutskommunikén för 2008 såg inte rolig ut. Utvecklingen för företaget gick åt fel håll! Resultatet minskade vilket även orderingången gjorde. Detta hindrade dock inte marknaden att under våren handla upp aktien så kursen ökade. Man undrar på vilka grunder!?

Därefter kom kvartalsrapporten för första kvartalet 2009 vilken helt överraskande (!!) var sämre än väntat. Många analytiker var helt tagna på sängen. Så aktien störtdök en kort period. Nåväl nu dröjde det inte länge förrän aktien började stiga igen. Historien fortsatte med att Sandviks VD vinstvarnade och upplyste om att orderingången var i det närmaste katastrofal. Nästan alla analytiker helt överraskade igen! Kursen sjönk!

Vad hände sedan jo aktien börjar naturligtvis att stiga igen. Det finns naturligtvis analytiker som vågar göra självständiga analyser baserade på fakta men flertalet verkar mest hänga med alla andra. Personligen skulle jag gärna ha en mycket hög lön för att utföra dessa "tunga" analyser.

Det gamla talesättet "Det man inte har i huvudet får man ha i benen" bör i dagsläget formuleras om till "Det man inte har i huvudet får man i plånboken".

Se upp för de här aktierna idag……………(090519)????

I utdelningstider brukar Dagens Industri ha en sidoartikel med ovanstående rubrik.

Såsom varande en vanlig dödlig individ har jag något svårt att förstå vad som är problemet. Om nu NCC delar ut 4:00 Kr och kursen då är 4 Kr lägre so what…Om jag inte lider av någon form av ovanlig sjukdom som leder till total fixering att just få utdelningen från ett bolag så har jag svårt att inse vad som är fel.

Om jag tycker att NCC är ett köpvärt bolag spelar det ingen roll om jag köper innan utdelningen (då något dyrare) eller efter (då något billigare). Sedan kan naturligtvis skälet till köpet variera men det är en annan historia.

Allting har en början och allting har ett slut (090505)!

Det finns ett gammalt snusförnuftigt ordspråk som säger att Var sak har sin tid. Denna devis från förr stämmer även på aktiemarknaden.

Köp av aktier sker endast i en uppgångsperiod. Blankning av aktier sker endast i en nedgångsperiod. Ha! säger du det där är ju självklart - det vet ju alla! Kan så vara men hur fungerar det i praktiken? Min hårdaste och svåraste lärdom kommer från denna slutsats gå aldrig mot trenden! Det finns inget som genererar så mycket förluster som att nonchalera denna tes.

Många pratar om upp- och nedgångsperioder men har synnerligen diffusa begrepp om vad som definierar den ena och den andra fasen.

Min definition av uppgångsperiod är när börsen efter en nedgångsperiod vänder upp för en andra gång på veckonivå och denna vändning sker ovanför föregående vändning uppåt.

Definitionen av nedgångsperiod är på motsvarande sätt när börsen vänder ner för andra gången på veckonivå och denna vändning sker under föregående vändning.

Håller dessa definitioner i alla väder? Nej men för det mesta fungerar det och eftersom du har en tydlig bild av läget kan du agera därefter. Du behöver inte älta frågan skall jag gå in nu eller senare?

Tillämpa blankning nu när vi är en uppgångsperiod är bara att utmana ödet. Bättre är att vänta på rekyler och köpa aktier när det vänder upp igen. Försök vara konsekvent!

Funderingar (090404)!

“Gubben Livet” satt I bakgrunden och gapskrattade. Ha Ha gamle man gick du på den där storien att livet är rationellt och förutsägbart! Du måste inse att livet liksom speciellt aktiemarknaden är nästintill helt irrationella!

Jamen invände den gamle mannen Boliden framhävde i sin bokslutsrapport att de baserade sin verksamhet till största delen på två metaller varav den ena till största delen var beroende av bilindustrin. Eftersom billindustrin är i kris borde rimligen efterfrågan från denna bransch vara dålig ett bra tag framöver vilket leder till mediokra framtidsutsikter för Boliden.

Ha Ha skrattade återigen ”Gubben Livet” och hur gick det? Är det inte så att Boliden är en av de aktier på Lcap listan som gått bäst under senare tid med en ökning på drygt 150% sedan början av februari.

Förvisso genmälde den gamle mannen men Warren Buffett säger ju att man bara skall se till fundamentala fakta och även om aktien under en tid går gäller det att behålla den så kommer den igen.

Jovisst replikerade ”Gubben Livet” men kanske är det så att aktiemarknaden och världen i stort har förändrats åtskilligt sedan Warren Buffett startade sin verksamhet. Flertalet köpare av aktier inklusive de välbetalda analytikerna väljer inte alltid sina aktier på grundval av rationella skäl även om de försöker framställa det så.

Är det dags att tänka om genmälde den gamle mannen?

Ja kanske avslutade ”Gubben Livet”.

Det svänger på börsen (090322)!

Det är uppenbarligen ett tidens tecken att börsen svänger kraftigt inte bara under en längre tidsperiod utan även från dag till dag. Detta gäller inte minst de enskilda bolagen och här pratar vi inte om småbolag med liten omsättning utan även stora bolag som ligger på Lcap listan.

Ericsson B låg efter en positiv rapport i en stigande trend och allting såg mycket lovande ut. Då kom vinstvarningen från Sony Ericsson och kursen rasade snabbt under en dag för att stänga under föregående vecka. Drygt 55 milj aktier såldes mot ca 34 milj dagen före.

Det är tydligt att även de stora institutionerna har blivit kortsiktiga spekulanter som svänger som asplöv i vinden allteftersom nyheterna växlar från dag till dag. Även ekonomitidningarna har hängt på trenden och anpassar nyheterna efter hur det ser ut för dagen. Går börsen upp kommer framtiden bli ljus. Går börsen ned för dagen plockas de negativa nyheterna fram.

Frågan är hur man skall förhålla sig till denna marknad. Det låter sig knappast göras att försöka hänga med i alla dess svängningar. Om jag säljer Ericsson idag och går in i en aktie som ser lovande ut så kanske det kommer en negativ nyhet om denna och så åker jag ut igen. Ett sådant agerande kan bli en mycket dyrköpt erfarenhet i längden speciellt i en svag marknad som vi är inne i för tillfället.

Behöver en fundamental analytiker inte tänka på trender (081227)?

Per Börjesson som givit ut en bok som menar att alla svenskar kan bli miljonärer om de använder sig av några grundläggande regler. Han har dessutom bifogat rådet att köp 10 aktier och behåll dem så har du det bästa sparande du kan få.

Om boken getts ut för några år sedan och och läsaren börjat köpa aktier år 2004 skulle läsaren tillfullo instämma med författarens tes. Köp i tex ABB hade gett en avkastning på 3-400%. Ett alldeles utmärkt resultat!

Hade samme sparare tillämpat teserna med början under 2008 hade personen ifråga fått se sitt sparkapital minska med över 50% i ABB. I Autoliv ännu mer och för att inte tala om Boliden och t ex Vostok Gas där katastrofen är nära.

Det behövs en sparare med mycket starka nerver för att uthärda ett sådant tapp i portföljen.

För den fundamentala analytikern existerar inte detta problem. De fortsätter att rekommenderea aktier även när börsen är i en nedgångsfas. Så även om de rekommenderade bolagen är alldeles utmärkta vad gäller fundamenta kommer de att gå ned under en period framöver. Antalet aktier som kan stå emot en nedgångsperiod på börsen är försumbart.

Mitt råd är kombinera fundamental analys med teknisk analys!

Hur fungerar aktiemarknaden egentligen? (081216)!

För en tid sedan skrev jag en kommentar om Boliden som trots dåligt resultat och dystra framtidsutsikter fick stora kursökningar när marknaden var positiv. Frågan var hur kan aktien gå upp med sådana förutsättningar för dagen och för framtiden.

Häromdagen meddelade Autoliv att p g a krisen inom bilbranschen minskar möjligheterna att behålla vinsterna på nuvarande nivå. Denna ”överraskande” nyhet fick aktien att sjunka kraftigt. Helt naturligt kan man tycka eftersom framtiden för bil branschen är allt annat än ljus.

Lustigt nog så vände sedan aktien upp och slutkursen var ungefär densamma som dagens högsta.

Då återkommer vi till frågan varför anser aktiemarknaden att Autoliv är en köpvärd aktie med de framtidsutsikterna? Jag tvivlar inte på att det finns analytiker och handlare på fondbolagen som trots allt tänker efter och försöker hitta fundamentalt starka aktier men hur står det egentligen till med majoriteten av aktörerna?

Är det så illa att man köper det som ”verkar” bra och förhoppningsvis rör sig uppåt. Går det åt pipan kanske man säljer vid ett senare tillfälle och om det går bra ja då behåller man aktien! Sedan länge har jag varit medveten om att psykologi och brist på analys varit en viktig del i många aktörers agerande men långsamt börjar jag ana att många stora aktörer bara sticker upp fingret i luften och kontrollerar vartåt vinden blåser och den vägen följer man sedan.

Komplicera inte livet i onödan (081210)!

Vare sig du föredrar teknisk analys framför ett fundamentalt angreppssätt eller vice versa så finns det alltid möjlighet att komplicera analysen alltför mycket.

Inom teknisk analys tar sig detta ofta uttryck i att man använder ett antal mer eller mindre komplicerade indikatorer och/eller formler som skall fånga tendensen på börsen.

Min erfarenhet är att detta inte alls är nödvändigt. Tvärtom försvårar det möjligheten att se vad som är viktigt eller inte.

T ex såg jag att Dawid Myslinski I DI refererar till RSI (relative strength index) samt standardavvikelser i sin argumentation för hur man skall agera för tillfället.

RSI anger bolagets relativa styrka gentemot andra bolag används ofta av William O’Neil (som inom parantes har skrivit många bra böcker om aktiemarknaden) men om man tittar på diagrammen där RSI presenteras så blir den kurvan i praktiken en spegelbild av aktiens egen kurva och ger ingen merinformation för åskådaren.

Jag föredrar min egen modell byggd på vändningar. Två vändningar i rad uppåt betyder en positiv trend. Två vändningar i rad nedåt betyder en negativ trend. Agera vid vändningarna och i samklang med den gällande trenden (generalindex). ”Svårare” än så är det inte.

Är det löjligt med teknisk analys (081122)?

Det finns en ganska stor grupp som är aktiva på aktiemarknaden som tycker att det här med teknisk analys bara är bluff. Ytterligare en gruppering förordar bara fundamental analys eftersom på lite längre sikt kommer marknaden alltid tillbaka.

Jag roade mig med att titta igenom diagrammen för L-cap och M-cap på månadsnivå för att se hur aktierna rört sig under denna tid.

I augusti 2007 stängde för första gången AFV Generalindex under föregående månad på 384,25. Idag 081122 låg index på 171,0 dvs en minskning med 55,5%!

Hur var det då med de individuella aktierna - hur har det gått för dem? Det visade sig att jag kunde inte hitta en enda aktie på de två större listorna som låg över nivån i augusti 2007. Någorlunda nära låg Betsson men det är ett spelbolag i spelbranschen med en relativt ny marknad och därmed extra spännande men om vi ser på de andra bolagen är utfallet många gånger i nivå med index eller ännu sämre!

Det finns ett antal människor med bl a Warren Buffett som förordar strikt fundamental analys och att du skall inte reglera ditt innehav efter marknadens svängningar. Nu får man komma ihåg att en sådan som Buffett har så stora investeringar att han kan inte vare sig han vill eller inte sälja av sina innehav. Vi andra mer dödliga har betydligt mindre kapital och har trots allt valmöjligheten att gå ur marknaden om vi vill.

Min slutsats är ändå att den bästa modellen är allt att analysera hur marknaden går och bestämma sitt agerande efter det kort sagt teknisk analys är ett bra hjälpmedel.

Vad finns i huvudet på en aktieanalytiker (081108)?

Om man nu kunde titta in i en aktieanalytikers huvud och få tillgång till de tankar som finns där kanske det vore lättare att förstå hur han/hon fungerar.

Frågan kom för mig när jag under veckan såg Boliden skjuta fart på börsen. Hur kommer det sig att detta bolag som under lång tid legat i en negativ trend plötsligt blir populärt. På måndagen steg Boliden drygt 8% till 20 Kr. På tisdagen 24% till 24,40 Kr därefter kom en rekyl men fredagen var upp igen.

En djupdykning i senaste kvartalsrapporten ger vid handen att vinsten har minskat för hela perioden under året jämfört med 2007. Därtill kommer att sista kvartalet var minusresultat dvs utvecklingen verkar gå åt fel håll.

Kanske är det så att priserna på zink, bly och koppar stiger igen så vi i framtiden kan räkna med att Bolidens intjäningsförmåga avsevärt färbättras inom ett år eller så. En titt på diagrammen för de nämnda metallerna på veckonivå visar att samtliga ligger i en nedåtriktad trend så någon förbättring på den fronten är det inte!

Är de stora aktieanalytikernas analys inte djupare än så att eftersom Bolidens kurs har sjunkit med cirka 87% sedan juli 2007 måste den snart gå upp trots att varken fundamenta eller teknisk analys stödjer en sådant handlande.

Om man nu kunde titta in i en aktieanalytikers huvud kanske sanningen är den att man inte upptäcker så mycket så som många försöker ge sken av (081108)?

Är Dagens Industri en ekonomibilaga till Hänt I Veckan? (081022)?

Sedan ett par år har jag slutat prenumerera på Dagens Industri. Efter flera års prenumeration gav jag upp. Innehållet blev alltför tunt och allmänt och det var mycket ont om djupare analyser.

Så i dagsläget är det nätbilagan av DI som gäller. Det jag slås av speciellt nu när marknaden är mycket svag och finanskrisen rullar vidare är den sensationsjournalistik tidningen ägnar sig åt.

Om börsen händelsevis går upp en dags mobiliseras den ena experten efter den andra som säger att du skall köpa den aktien. Nästa expert har andra förslag på köp av aktier. Omvänt om börsen går ner så slås de stora svarta rubrikerna upp och nu mobiliseras domedagsprofeterna som alla siar om att nu kommer det att gå åt helvete i en eller annan form.

Man får intrycket att tidningen helt saknar en egen grundläggande ståndpunkt i olika frågor om vilken inställning som är korrekt i dagsläget. Personligen tycker jag att man kan förvänta sig mer av landets största ekonomitidning.

Jämförelsen mellan DI och Hänt i Veckan är kanske aningen elak. I varje fall kommer redaktionen på Hänt i Veckan tycka den är orättvis eftersom den tidningen visserligen ägnar sig åt mer eller mindre sanningsenliga reportage men så illa som DI är det väl ändå inte!

Förvisso finns det mycket bra på DI:s nät upplaga som t ex Stockwatch men en något mer konsekvent nyhetsrapportering skulle inte skada!

Skall du köpa aktier i dagsläget (081013)?

Varje vecka kommer ekonomitidningarna med goda råd om aktier som är väl värda att köpa. Låt oss utgå ifrån att råden är bra och att de rekommenderade företagen har en stabil grund att stå på och även har goda framtidsutsikter. Följer därav att det bara är att logga in på Nätmäklaren med stort N och köpa aktien ifråga och sedan slå sig ner med förhoppningen att inom en relativt snar framtid har aktien ökat i värde?

Det är ungefär vad jag för egen del gjort under senare tid. Inte i den meningen att jag följt några råd från den ena eller andra ekonomitidningen men jag har köpt aktier som sett bra ut tekniskt på veckonivå samt även haft lovande fundamenta samt goda framtidsutsikter.

Resultatet har varit synnerligen avskräckande. Samtliga aktier av god kaliber har backat ordentligt. Varför? Problemet är att det spelar ingen roll hur bra en enskild aktie ser ut tekniskt och fundamentalt om marknaden i sin helhet (All Share index) ligger i en negativ trend. Marknaden är som en lavin i fjällen den drar med sig allt i sin väg – både dåliga och bra aktier.

Konklusionen av ovanstående är att vänta med att köpa nya aktier tills marknaden har stabiliserat sig och visar tecken på att vända upp. Detta är inte lätt rent psykologiskt då man gärna vill hänga på om kurserna drar i väg uppåt två eller tre dagar. Mitt eget perspektiv är på veckonivå det ger en bättre bild än dag till dag diagram. Eftersom vi fortfarande är i en negativ trend trots dagens stora uppgångar är min slutsats att vänta med aktieköpen tills ett senare tillfälle!

Du måste vara beredd att lägga ner lite arbete på att kontrollera fundamenta (081003)!

Idag fredag såg jag att en av mina aktier Opcon gick ner med över 10 % under dagen så hoppsan här måste det ha hänt något otrevligt som föranleder denna kraftiga reaktion. Visserligen är vi i en nedåtriktad marknad som kan vara svår att hantera men 10% är som sagt en väldigt kraftig reaktion.

Det är alltid riskabelt att gå in i ett mindre bolag med relativt liten omsättning i aktien speciellt om marknaden inte är stark. Det enda vettiga sättet att känna en viss säkerhet inför investeringen är att studera fundamentala fakta och hur bolaget fungerar. Då slipper du i ren desperation sälja av aktien bara för att den går ner några procent.

Det blir synnerligen kostsamt att hoppa in och ut i aktier på detta sätt. Har du grepp om fakta om bolaget kan du med en viss förtröstan avvakta att aktiekursen kommer tillbaka även om den går ner 20-30%.

Så länge företaget går åt rätt håll finns ingen större anledning till oro!

PS Strax efter tolv kom en nyhet att Opcon fått en ny order på 15 miljoner kronor och aktien hoppade upp 11-12 %. Sådana nyheter är sura för den som precis har sålt aktien.

Teknisk eller fundamental analys (080913)!

Ordet “StopLoss” är heligt bland tekniska analytiker. Om du bara sätter ut en stoploss undviker du förluster.

Jag har tidigare påpekat att det i praktiken inte är så lätt alla gånger. Om marknaden är slagig och svänger fram och tillbaka kan det hända att du går in i en aktie och stoppas ut i en aktie nästan omgående. Om du upprepar det hela och köper en ny aktie och åker ur den ännu en gång då har du två förluster på kort tid och det är inte lätt att ta igen.

En som enbart förlitar sig på teknisk analys måste förlita sig på stoploss för personen ifråga har inte en aning om företaget är fundamentalt starkt eller bara i värsta fall en bubbla.

Om du kombinerar teknisk analys med fundamental analys har du fortfarande valet om aktien sjunker inledningsvis att behålla den eftersom du är övertygad om att aktiens fundamentala styrka gör att den inom en relativt snar framtid kommer tillbaka.

Teknisk analys är utmärkt för att fånga aktier som börjar röra sig åt rätt håll men möjligheterna ökar om du därtill lägger fundamental analys.

Det är ont om riktigt bra böcker om aktiemarknaden (080817)!

I många fall verkar det mer lönsamt att skriva böcker om aktiemarknaden än att själv investera i aktier. Man märker rätt snart att författaren inte har egna erfarenheter av aktieaffärer utan bara sammanfattar vad andra författare har sagt.

Dessutom har många författare inte bevisat att de kan prestera bättre än index. Det faktum att du skrivit en bok bevisar inte att du i praktiken kan agera med framgång på aktiemarknaden men många författare av böcker eller tidningsartiklar blir upphöjda till experter utan konkreta bevis. Vem har hört talas om att en person kommit till OS-final bara på grundval av att personen skrivit en bok om att t ex springa 100 meter?

Två författare som skrivit bra böcker om aktier är William O´Neill och Nicolas Darvas så har du behov av att förkovra dig så rekommenderar jag dessa till läsning.

Ibland kan det vara bra att ta det lungt när marknaden blir vansinnig (080805)!

När MTG kungjorde att de skulle köpa Nova Televis Bulgaria reagerade börsen omedelbart med att sänka kursen med ca 45 kronor! Hur alla stora aktörer kunde på så kort tid värdera köpet av en sådan stor omfattning kan man ju undra över.

Hur som helst sjönk kursen som en sten. Min erfarenhet i sådana lägen är att det kan vara bra att avvakta ett par dagar och se vart kursen tar vägen. Hade jag sålt min MTG post med en gång hade det varit en klar förlust.

Tre dagar senare har kursen återhämtat halva kursfallet så som sagt det kan vara bra att avvakta ibland!

Ändring av strategi och taktik (080730)!

De dystra erfarenheterna från den senaste nedgången har fått mig att ändra något på strategi och taktik. Istället för studera börsens svängningar på veckonivå har jag nu övergått till att se efter svängningarna på dagnivå.

Basera analysen på veckonivå är helt OK vid en stadig trend upp eller ner men i det här fallet var vi i begynnelsen av en uppgång och i det läget var veckodiagrammen alltför okänsliga för det trendbrott som kom.

Principen är fortfarande densamma dvs jag agerar vid svängningarna så om en akte stänger över föregående dag och denna vändning ligger ovanför föregående vändning kan det vara aktuellt att köpa aktien.

Ericsson världens sämsta bolag (080727)?

Vid första anblicken naturligtvis en underlig fråga. Inte alltför långt tillbaka i tiden var analytikerkåren överens om att Ericsson inte var lika starkt som förut men ändock hyggligt på gång.

Därefter kom rapporten som var ungefär som förväntat men aktien handlades ner ordentligt på börsen. Varför? Är det så att en del stora förvaltare inklusive hedgefonder är positionerade för att börsen skall fortsätta ned så de fortsätter att sälja (blanka) Ericssonaktier och till följd därav sjunker kursen ordentligt.

Strikt fundamentalt borde kursen förbli ungefär oförändrad. Detta har blivit allt vanligare vilket gör det allt svårare att förutsäga börsens reaktioner på skilda händelser. Antalet aktörer som agerar med kort tidshorisont blir allt större och allt fler.

Om du agerar med stop loss kan det vara bra att ha lite marginal så du inte åker ur aktien i onödan. Efter fredagens stängning ser Ericssons aktiekurs stark ut igen. Vi får se om det håller i sig på måndag.

Det är inte svårt att överraska en välbetald aktieanalytiker (080719)!

När rapporten för Höganäs kom för andra kvartalet blev reaktioen från den samlade analytikerkåren - Oj vad bra! Vilken överraskning!

Det anmärkningsvärda är bara att när kvartalsrapporten för första kvartalet kom blev reaktionen densamma! Om nu Höganäs redan då brutit trenden och levererat bättre resultat än bolaget gjort tidigare så är det väl rimligt att förvänta sig att den kommande rapporten går i samma riktning.

Det är rimligt att kräva att om du är expert på området dvs aktieanalytiker måste ha bättre koll på läget än så!

Köpa julklapp till en aktieanalytiker måste vara mycket tacksamt de blir alltid positivt överraskade och så har de dessutom glömt att de fick samma present redan förra året.

Världens bästa förvaltare? (080709)?

Davegårdh/Kjäll slutar nu som förvaltare av en miljon kronor på Nordnet för att förvalta den egna dk-fonden. Enligt de själva och inte minst Peter Malmqvist har de gjort en enastående succé och uppnått ett strålande resultat.

Förvisso har avkastningen under treårsperioden varit mycket bra men det finns ett aber i sammanhanget. Speciellt Davegårdh har alltid varit intresserad av bolagen på de mindre listorna. I många fall har det varit positivt och gett uppmärksamhet åt intressanta bolag på smålistorna.

Problemet börjar när man bygger upp en portfölj som bygger på bl a rekommendationer av mindre företag. Omsättningen i dessa är ofta så liten att en rekommendation I Börsveckan eller Nordnet får en klart kurspåverkande effekt. Om rekommendationen kommer tex på måndag morgon kan aktien under dagen stiga alltifrån 10 till 20 till 30 % på en dag. För den som köper aktien dagen efter är detta ren luft och i praktiken kommer portföljens utveckling inte spegla de förutsättningar som en enskild aktiesparare har.

Det korrekta sättet enligt min mening vore att ange som köpkurs för rekommendationen den kurs som gäller vid dagens slut. Det blir en rättvis prissättning av aktien i portföljen. De principer som tills dagens datum använts för att redovisa utfallet kan knappast kallas etiska till 100 %.

Nu kommer D/K förvalta sin egen fond och de är det inte lika lätt att köpa mindre aktier eftersom omsättningen är så begränsad så då får vi en mer rättvis bedömning av hur det står till med D/K förmåga att tygla aktiemarknaden.